Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-08

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-08

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14-08-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con cảm tạ Chúa vì một đêm an bình và giấc ngủ yên lành Ngài đã ban cho con. Con bắt đầu ngày mới với một tâm thế nghỉ ngơi trong sự thinh lặng của Ngài. Ngày hôm nay đây, con muốn mặc lấy Lời Chúa cách nghiêm túc thực sự! Xin cho con có thể lắng nghe Ngài, từng chút từng chút một, hiểu được thánh ý Ngài với một đời sống tươi vui và hạnh phúc. Nguyện xin cho con luôn được sẵn sàng, chú tâm và thận trọng với Lời Ngài. Con xin dâng ngày hôm nay theo ý cầu nguyện của ĐGH. Sáng Danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

I give thanks for the Lord for this past night and the rest God gave me. I start this new day by letting myself rest in his silence. Today I want to take your Word very seriously! May I be able to listen to him and, little by little, understand him with a grateful and happy life. May I always be available, attentive and vigilant to the Word. I offer this day for the Holy Father’s intentions. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Tình yêu làm thay đổi mọi sự, và là ánh sáng chiếu rọi vào những góc khuất tăm tối nhất nơi sâu thẳm cõi lòng. Tình yêu là niềm vui của những con tim đã sống trong cô độc. Tình yêu là sức mạnh, là lực đòn bẩy tất cả sức mạnh và tài năng mà chúng ta có được. Mỗi hành động ẩn chứa tình yêu đều sản sinh nhiều hoa trái, ngay cả khi người thể hiện không nhận ra điều ấy. 

Con cầu xin Chúa Thánh Thần dạy con biết cảm nhận tình yêu đến từ Chúa Ki-tô trong đời sống thường ngày. Nguyện xin cho con được thấm nhuần nguồn sức mạnh này để có thể biến đổi mọi thứ, mọi người, nhờ đó con thăng tiến bản thân ngày một tốt hơn.

WITH JESUS DURING A DAY

Love makes everything renew and it is the light that illuminates the darkest recesses of the heart. Love is joy to the heart of those who lived in solitude. It is the strength that leverages all the other strengths and talents that we have. Each action laden with love bears many fruits, even if the person who performed it does not see them. I ask the Holy Spirit to teach me to feel the love that comes from Christ in the simplicity of life. May I be imbued with this powerful force that is capable of transforming all things, all people, and thus helping me become a better human being.

.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhìn lại ngày sống hôm nay từ trong sâu thẳm lòng mình và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những khoảnh khắc bình an và vui vẻ Ngài trao ban cho con. Xin Chúa tỏ cho con thấy những thách đố mà con phải đối mặt hôm nay. Con đã đáp trả lời Chúa như thế nào? Con có hành động tự do, cảm nhận tình yêu, hy vọng và tự tin không? Con thấy bồn chồn như thế nào? Con học được nhiều điều từ những trải nghiệm sống hôm nay, nguyện xin Chúa thương ban cho con những ơn cần thiết để mai đây con hành động với tự do nội tâm, không là nô lệ của tội lỗi. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Look over your day in your heart. Thank God for the moments that have given you peace and joy. Remember them and enjoy them again. Ask God to show you what challenges you faced today. How did you respond to them? Did you act freely, feeling love, hope and confidence? Did you feel restless? Learning from what was experienced today, ask God for the grace tomorrow to act with interior freedom, not as a slave to sin. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.