images

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 21-11-2021

🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀 ⏰Thứ 5, 21-10-2021⏰ (Lc 12,49-53) “Thầy đã đến ném lửa vào …

Phải chi lửa ấy đã bùng lên (21.10.2021 – Thứ năm Tuần 29 Thường niên)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T5T29TNL_LC12_49_53.mp3 Lời Chúa: Lc 12, 49-53 49 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.