Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-09

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-09

☘☘☘TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️

NGÀY 20-09-2020

 

🌞CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌞

Bắt đầu một ngày mới, nguyện xin Cha giúp con nhận ra Nước Cha trên thế gian này. Thiên Chúa dạy chúng con nhận ra Vương Quốc của Cha Người trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, như những hạt cải, lưới đánh cá, những hạt mầm nảy nở bất kể đêm ngày. Xin Chúa trang bị cho con đôi mắt với món quà là sự suy tư, để con có thể học cách nhận ra Vương Quốc và động lực lớn lên trong những nghịch cảnh cuộc sống. Hiệp cùng Mạng Lưới Cầu Nguyện toàn cầu của ĐGH, con xin dâng ngày sống hôm nay để cầu nguyện cho nguồn tài nguyên trên trái đất này được tôn trọng. Sáng Danh Đức Chúa Cha…

 

🌞WITH JESUS IN THE MORNING🌞

At the beginning of this day I ask the Lord to help me to recognize his Kingdom in this world. The Lord teaches us to identify his Father’s kingdom in everyday situations such as mustard grains, fishing nets, and seeds that grow during the night. I ask God to equip my eyes with the gift of contemplation, so that I too can learn to identify the Kingdom and its dynamism of growth in the concrete situations of my day. I offer my day, joining the Pope’s Worldwide Prayer Network, for respect for the planet’s resources, as Pope Francis asks us this month. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY☀️

Không bao giờ là quá trễ để phục vụ Thiên Chúa và đền bù tội lỗi của chúng con. Thời điểm nảy sinh ý tưởng cho những thái độ này không phải lúc nào khác mà chính là bây giờ. Thiên Chúa không trừng phạt con vì tội lỗi và những thiếu sót của con. Con cần dũng cảm để đứng dậy, sửa chữa đôi mắt của mình nơi Chúa Giê-su, để Người ôm con vào lòng và bao bọc con trong tình yêu của Người lần nữa. Nhờ đó con có thể trở lại đúng hướng, thay đổi hành động và cam kết cố gắng trở nên con người hoàn thiện hơn.

WITH JESUS DURING A DAY☀️

It is never too late to serve the Lord and repent of our sins. The ideal time for this type of attitude is now. God does not abandon me to my sins, my falls. You need to have the courage to stand up, to fix your eyes on Jesus and let him embrace you and envelop you in his love again. Then you can get back on track, change the way you act and commit to trying to be a better person.

— ∞  +  ∞ —

🌓CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌓

Con dừng lại một chút vào khoảnh khắc cuối ngày và dâng lời tạ ơn Chúa vì mọi điều đã xảy ra hôm nay. Con đã đối xử với người thân cận như thế nào? Con có nhớ bất kì điều gì ngăn cản con, hay là nguyên nhân khiến con tức giận không? Con có giam giữ mối hận thù nào không? Con nhìn vào sâu thẳm lòng mình và giải phóng những gì khiến con mất bình an. Con ghi lại những gì con khám phá được và dâng chúng lên Chúa. Kính mừng Maria…

 

🌓WITH JESUS IN THE NIGHT🌓

Pause for a moment to end the day. Give thanks for everything that happened today. How did you treat your neighbor? Do you remember anything that disturbed you or caused anger in your heart? Do you hold any grudges? Look within your heart and release what doesn’t help you have a peaceful soul. Take note of what you discover and give it all to God. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.