Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-09

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-09

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23-09-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con xin dâng lời tạ ơn Cha vì món quà cuộc sống và một ngày mới nữa lại đến. Xin cho con không chỉ chia sẻ Lời Chúa mà còn là những gì con có đến cho tha nhân. Hôm nay, con xin dâng lên một điều con có cho những ai cần nó hơn con. Con xin dâng ngày hôm nay hiệp cùng ý chỉ của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng để cầu nguyện cho việc gìn giữ tài nguyên của trái đất. Nguyện xin Đức Mẹ là nguồn cảm hứng cho con khi thi hành các nhiệm vụ thường ngày của con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

I give thanks to the Lord for the gift of life and a new day. May I share not only the Word of the Lord with others, but also what I have and possess. Today, I propose to offer something that I have at home to someone who needs it more than me. I offer this day for the intention of the Pope’s Worldwide Prayer Network for this month, praying for respect for the planet’s resources. May Our Lady be an inspiration to me as I go about my daily duties. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Lạy Chúa Giêsu, con đến để dâng lên Người mọi ý định trong ngày của con, cả niềm hy vọng và mơ ước, để tình yêu của Chúa thanh tẩy và biến đổi con. Con ước ao được hiểu và sống Lời Chúa cùng với sự giản dị và khiêm nhường. Xin ban cho con sự can đảm và kiên cường để loan báo Tin Mừng cho những người xung quanh. Con xin dâng Chúa những điều tốt đẹp nhất của con để Người khỏa lấp con bằng tình yêu của Người.

WITH JESUS DURING A DAY

I come to you, Jesus, to give all my intentions for this day, my hopes and dreams, so that your love may purify and transform me. I want to understand and live your Word with simplicity and humility. Give me the courage and boldness to proclaim the Gospel to my neighbor. May my best be offered to you and, thus, may you fill me with your love.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhìn lại ngày sống hôm nay và nghĩ về mọi điều đã xảy ra. Ai cần bàn tay con nâng đỡ, lời nói ủi an, một chiếc ôm, một nụ cười, hay chỉ đơn giản là một sự hiện diện? Ai là gương mặt của Thiên Chúa đến với con hôm nay? Con có thể làm cho Thiên Chúa hiện diện nơi đời sống của người khác không? Con xin dâng cuộc đời con cho Chúa, và sẵn sàng phục vụ anh em con vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Review your day and think about all that happened. Who needed your hands, your word, a hug, your smile, or your presence? Who was the face of God for you today? Could you make God present in the lives of others? Offer your life to God and prepare to serve your neighbor tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.