Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-10

Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-10

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08-10-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Một ngày mới đã đến, con đón nhận ân sủng và nguyện xin với lòng tin cậy của một đứa trẻ yêu dấu đang tìm kiếm và ước ao nơi Cha. “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.” (Lc 11, 5-13). ĐGH mời gọi chúng ta chuẩn bị các vị trí cộng tác cho các chị em phụ nữ trong cộng đoàn của mình. Đó là một lời mời gọi chân thành để tìm kiếm một cuộc sống tông đồ luôn biết chia sẻ. ĐGH nói với chúng ta, “Thật cần thiết để mở rộng không gian cho sự hiện diện của nhiều phụ nữ trong Giáo Hội.” Con sẽ thực thi lời mời gọi trong sự tin tưởng và những cử chỉ cụ thể như thế nào? Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Receive the grace of a new day and ask with the confidence of a beloved child what you seek and desire from the Lord. “Ask and you will receive; seek and you will find; knock and the door will be opened to you” (Luke 11:5-13). The Pope invites us to make room for women in our communities in places of responsibility. It is a call to genuinely seek a shared apostolic life. The Pope tells us that, “it is necessary to expand the spaces for a more incisive female presence in the Church.” How do you live this call in your convictions and in your concrete gestures? Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con tạm xa rời các hoạt động thường ngày để tiến vào Đường Con Tim. Khi nhìn lại ngày sống hôm nay, điều gì Ngài đã ban tặng cho con? Trái tim của con không đợi chờ mệnh lệnh để đập, những bông hoa vẫn nở rộ mà đâu cần phải cầu xin, mặt trời vẫn luôn chiếu tỏa ánh quang đến mọi người và cho mọi người, nhiều người yêu mến con và hạnh phúc vì con tồn tại. Yêu thương luôn vây quanh và chạm đến con theo một cách cụ thể như một món quà. Đó là chính Thiên Chúa tự hiến trong mọi sự. Khi tận hưởng những thực tại này, con cảm nhận được yêu thương tràn ngập trong con như thế nào?

WITH JESUS DURING A DAY

Take a moment away from the daily activities to advance in Way of the Heart. Look at what the day has offered you today? Your heart does not wait for your order to beat, the flowers grow without you asking, the sun shines on everyone and for everyone, many people love you and are happy that you exist. Love surrounds you and reaches you in a concrete way as a gift. It is the Lord who gives himself in everything. Enjoy this reality. How do you feel about this love that overflows into you?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tạ ơn Chúa vì một ngày nữa đã qua. Giờ đây, con nhìn lại cách con đã khởi đầu và kết thúc một ngày sống của mình. Con đã sống với thái độ dâng hiến và sẵn sàng vâng theo thánh ý của Thiên Chúa là Cha hay chưa? Con đã làm được điều gì để đáp lại ý chỉ cầu nguyện mà ĐTC Phanxicô đã giao phó cho Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu? Con có dâng đời mình và hết thảy mọi việc con làm cho Chúa không? Con nhìn lại cách sử dụng mạng Internet của mình và tìm ra cách thức thích hợp để trở nên sẵn sàng hơn cho sứ mạng của Chúa Giê-su. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks to God for the day. Be aware of how you started and how you are finishing the day. Have you lived in an attitude of offering and availability to God the Father? What have you done to respond to the intention that Pope Francis entrusts us to the Pope’s Worldwide Prayer Network? Do you offer your life and your activities to the Lord? Review your way of living on the Internet and point out a way to grow in availability to the mission of Jesus. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.