Trang nhà / Bản Tin / Thánh lễ mừng bổn mạng và bổ nhiệm tại Giáo xứ Hòa Minh – Giáo phận Đà Nẵng

Thánh lễ mừng bổn mạng và bổ nhiệm tại Giáo xứ Hòa Minh – Giáo phận Đà Nẵng

  

Giáo xứ Hòa Minh nguyên là Giáo Họ của Giáo xứ Hòa Khánh, được Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri- Bản Quyền Giáo phận Đà Nẵng tại thời điểm đó, giao cho Dòng Tên Việt Nam chăm lo công tác mục vụ , và nâng lên thành Giáo Họ Biệt lập vào ngày 24/5/2015. Ngày 25/1/2019 là dịp kỷ niệm ngày Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII công bố triệu tập Công đồng Vatican II, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – Giám mục giáo phận Đà Nẵng đương nhiệm, đã ký quyết định nâng giáo họ biệt lập Hòa Minh lên hàng giáo xứ. Giáo xứ Hòa Minh chọn Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII làm Bổn mạng, Giáo Hội mừng kính Ngài vào ngày 11 tháng 10 ( đây là ngày Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII khai mạc Công Đồng Vat II . 11/10 /1962 và Bế mạc 8/12 /1965).

Lúc 8 giờ ngày 11/10/2020, tại Nhà thờ Giáo xứ Hòa Minh, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, đã Chủ sự Thánh lễ Mừng Kính Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII – Bổn mạng Giáo xứ, đồng thời Bổ nhiệm Cha Phan-xi-cô Xavie Nguyễn Thanh Vũ , SJ làm tân Quản xứ và Cha Giuse Trương Đình Sáng , SJ làm phụ tá.

Đồng tế với Đức Giám mục giáo phận trong thánh lễ tạ ơn đặc biệt này, có Cha Phê-rô Hoàng Gia Thành – Hạt Trưởng hạt Đà Nẵng, Cha Giaxintô Võ Thành Châu – Bề trên Dòng Ngôi Lời tại Đà Nẵng và cha Giuse Nguyễn Thanh Tùng – Quản lý Tòa Giám mục.

Trong Nghi lễ bổ nhiệm, Đức Giám mục ( ĐGM) đã ủy thác việc coi sóc Giáo xứ, chăm lo công tác mục vụ Cộng đoàn Hòa Minh cho hai Cha, qua văn thư bổ nhiệm của ĐGM, được Cha Giuse – Quản lý TGM tuyên đọc .

Cha tân Quản xứ đã đón nhận ủy thác của ĐGM với lòng biết ơn và công khai tuyên xưng Đức tin tông truyền của Giáo Hội trong Kinh Tin Kính. Cha lập lại lời hứa vâng phục Đấng Bản Quyền của Hội Thánh, chu toàn thừa tác vụ Lời Chúa, trung tín các Mầu nhiệm và thánh hóa Dân Thiên Chúa theo truyền thống của Hội Thánh. Cha đã đặt tay trên sách Lời Chúa để tuyên hứa và xin Lời Chúa hướng dẫn nâng đỡ chu toàn lời hứa của mình.

Trong Bài giảng, Đức Giám mục sơ lược lại tiểu sử và đời sống Thánh hiến của Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, những thánh đức của Thánh nhân để mỗi người cần học hỏi noi theo. Đồng thời ĐGM cũng huấn dụ về Ơn gọi và Sứ mệnh của Người Linh mục : sống mầu nhiệm của Chúa, trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô, dấu chỉ hiệp thông Cộng Đoàn Dân Chúa và thực hiện Sứ vụ trong Giáo Hội.

Sau Lời nguyện hiệp lễ, Cha Tân Quản xứ đại diện Cha Phụ tá và cả Ông Trưởng Ban Thường vụ Hội đồng mục vụ Giáo xứ, đã nói lên lời tạ ơn Thiên Chúa đã bao bọc chở che Giáo xứ, cám ơn Đức Giám mục, Cha Giám Tỉnh Dòng Tên Việt Nam, Quý Cha hiện diện, Quý Cha tiền nhiệm (*), cám ơn sự cộng tác nâng đỡ của Ân nhân – Thân nhân, Ban Truyền thông và của mỗi người Giáo dân Hòa Minh.

Vũ điệu “Chính Chúa Chọn Con” như tâm tình tin yêu phó thác và “Ca Khúc Tạ Ơn” là lời tạ ơn mãi mãi của Cộng đoàn Giáo xứ, đã được các em Thiếu nhi thể hiện lúc nhẹ nhàng thanh thoát, lúc sôi động vui tươi.

Xin Thiên Chúa , nhờ lời chuyển cầu của Thánh giáo hoàng Gioan XXIII ban nhiều ơn Thiêng cho Quý cha và Giáo xứ . để Cộng đoàn Hòa Minh luôn được Hiệp nhất , sống sứ vụ và Loan báo Tin Mừng.

Tô-ma Trương Văn Ân

(*) Quý Cha tiền nhiệm Giáo xứ Hòa Minh : Cha Phê-rô Trương Văn Phúc, SJ (25/4/2015 – 20/2/2017) ; Cha To-ma Aquino Tạ Trung Hải , SJ ( 20/2/ 2017-11/10/2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.