Trang Nhà / Chuyên Đề / Nói Với Em (số 15): Linh mục Fx. Vũ Thế Toàn, S.J. nói về ma quỷ (3)

Nói Với Em (số 15): Linh mục Fx. Vũ Thế Toàn, S.J. nói về ma quỷ (3)

Ngày nay nhiều người thờ ma quỷ để được ma quỷ giúp nhờ quyền năng của mình. Vậy tại sao Thiên Chúa để cho ma quỷ lộng hành như vậy?

Kiểm tra tương tự

Cảm nghiệm về Chúa Thánh Thần

Ngài là ai để tôi yêu Ngài? Đó là câu hỏi không dễ khi tôi …

Sứ mạng phục sinh

  Hai chữ “sứ mạng” là hai chữ gắn chặt với cuộc đời của Giêsu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.