Trang nhà / Chuyên Đề / Nói Với Em (số 15): Linh mục Fx. Vũ Thế Toàn, S.J. nói về ma quỷ (3)

Nói Với Em (số 15): Linh mục Fx. Vũ Thế Toàn, S.J. nói về ma quỷ (3)

Ngày nay nhiều người thờ ma quỷ để được ma quỷ giúp nhờ quyền năng của mình. Vậy tại sao Thiên Chúa để cho ma quỷ lộng hành như vậy?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.