Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-10

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-10

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22-10-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con khởi động ngày sống mới bằng tình yêu thương, và chuẩn bị sống tinh thần yêu thương đó trong sự hiệp nhất với người khác. Con dâng mình lên Chúa Cha, và sẵn sàng để trở nên môn đệ cho sứ mệnh của Ngài. “Không có người nữ, Giáo Hội không thể thăng tiến. Vì Giáo Hội chính là người nữ. Vì thái độ hoàn toàn vâng phục của Mẹ Maria. Và vì bởi đó là ý muốn của Thiên Chúa.” (ĐGH Phanxicô) Nguyện xin Mẹ Maria Madalena, là tông đồ của các tông đồ, xin khơi dậy lòng nhiệt thành và đời sống yêu thương đến các người nữ giáo dân, để họ tham gia tích cực vào sứ vụ của Giáo Hội. “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên.” (Lc 12, 49-53) Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Embrace the new day with love, and prepare to live it in unity with others. Offer yourself to God today and be prepared to be a disciple for his mission. “Without the woman, the Church does not advance—because she is a woman. And this attitude of woman comes from Mary, because Jesus willed it so” (Pope Francis). Ask St. Mary Magdalene, the Apostle of the Apostles, to inspire her passionate and loving life to women who participate actively in the mission of the Church. “I have come to set the earth on fire, and how I wish it were already blazing!” (Luke 12:49-53). Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con nghỉ ngơi thư giãn một chút lúc ban trưa, để gặp gỡ Chúa Giê-su. Hôm nay, chúng con cầu nguyện với bước thứ sáu của Đường Con Tim. “Đấng Cứu Độ vẫn còn ở lại trong chúng ta” Thiên Chúa muốn thiết lập ngôi nhà của Người trong mỗi người chúng con, và đó là lời Ngài đã hứa. Tương quan của chúng con hướng tới chân trời ấm áp thương yêu, cùng đồng nhất với Đức Giê-su, cho đến khi chính Người thể hiện cho chúng con thấy rõ Người hiện diện trong chúng con. Để trong cuộc sống, cái tôi cá nhân của chúng con dần nhỏ lại, để Thiên Chúa được lớn lên, cuối cùng trở nên giống hình ảnh Ngài. Con khởi động lại ngày sống bằng cách để những khát khao của Thiên Chúa được sống trong con, và vang vọng trong tim con.

WITH JESUS DURING A DAY

Take a break in the day to encounter Jesus. We pray today with sixth step of The Way of the Heart, “Christ abides in us.” God wants to establish his home in each one of us and that is his promise. Our response goes towards that horizon, to total identification with Jesus, until it is he who lets himself be seen in us. It is about our life having less of us and more of him, to finally be and act like him. Restart your day by letting the Lord’s desire to live in you resonate in your heart.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con cảm tạ Chúa vì một ngày đã qua. Nhìn lại biết bao ân sủng chúng con đã nhận được hôm nay. Ai là người có gương mặt của Thiên Chúa mà con đã gặp? Chúa đến với con khi nào qua lời nói và hành động của người thân cận con? Kết thúc ngày sống, con dâng lời ngợi khen Chúa vì những việc Ngài làm trong cuộc sống của con. Vậy con có quyết tâm gì cho ngày mai? Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks to God for another day. Review the many graces you have received today. Who was the face of God for you today? When did God come to you through the words and actions of your neighbor? End the day praising God for his action in your life. What resolution do you have for tomorrow? Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 06-12-2021

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 06-12-2021⏰ 🌷(Lc 5,17-26)🌷 Một hôm, khi Đức Giê-su giảng …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-12-2021

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰ ⏰ NGÀY 06/12/2021 ⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.