Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-10

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-10

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23-10-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con đón chào ngày mới bằng lời ca cảm tạ Cha vì sự hiện diện của giáo dân ở những nơi xa xôi mà các vị thánh hiến không thể tiếp cận được, và cầu nguyện để họ quyết định vâng nghe Thần Khí Chúa. “Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?” (Lc 12, 54-59) ĐGH Phanxicô nói với chúng con rằng “sự dịu dàng” chính là thái độ của Giáo Hội. Con cầu xin sự dịu dàng cho sứ mạng, và cho Thần Khí Cha tuôn đổ tràn đầy. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Welcome the new day by thanking the Lord for the presence of the laity in distant places where consecrated people cannot reach, and pray that they will decide to listen to the Spirit of the Lord. “You hypocrites! You know how to interpret the appearance of the earth and the sky; why do you not know how to interpret the present time?” (Luke 12:54-59). Pope Francis tells us that “tenderness” is also “the attitude of the Church.” Ask for this tenderness for the mission, and the Spirit will not be lacking. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con lắng đọng một chút vào giữa ngày. Con nuôi dưỡng tâm hồn bằng cuộc hẹn hò với Chúa trong lời cầu nguyện. Để ở lại trong tình yêu của Ngài, con cần sống trong lời Ngài để biết Ngài, đi sâu vào năng lượng nội tại nơi Thánh Tâm Ngài. Để được như vậy, con cầu nguyện với Tin Mừng, suy ngẫm Tin Mừng, và đặt lòng mình vào lời của Tin Mừng. Để rồi sau đó, tâm hồn con suy ngẫm về cuộc đời của Chúa Giê-su, làm thế nào để Tin Mừng vang vọng trong trái tim con, và sự mới mẻ của Tin Mừng được thể hiện trong chính đời sống con. Con cầu nguyện với Tin Mừng, và cầu nguyện với cuộc đời Chúa Giê-su, để sự sống của Ngài trở nên xác thịt trong chính con.

WITH JESUS DURING A DAY

Stop for a few moments during the day. Nourish yourself with an encounter with the Lord in prayer. To remain in His Love, it is necessary to dwell on his word to know him, to enter into the dynamism of his Heart. It is necessary to pray with the Gospel, meditate on it, and rest your heart on its words. Then the soul ponders the life of Jesus, how it resonates in my heart, and what newness it has for my life today. Pray with the Gospel, and pray with the life of Jesus so that his life becomes flesh in yours.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhìn lại một ngày đã qua, và nghĩ về mọi biến cố đã xảy ra. Ai cần bàn tay con nâng đỡ, một lời khuyên, một chiếc ôm, một nụ cười, hay sự hiện diện của con?. Ai mang khuôn mặt của Thiên Chúa đến bên con hôm nay? Con có thể mang sự hiện diện của Chúa đến trong cuộc sống của người khác không? Con dâng cuộc đời của con lên Thiên Chúa, và sẵn sàng phục vụ người thân cận con vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Review your day and think about all that happened. Who needed your hands, your word, a hug, your smile, or your presence? Who was the face of God for you today? Could you make God present in the lives of others? Offer your life to God and prepare to serve your neighbor tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-12-2021

    ⏰ TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰ ⏰ NGÀY 03/12/2021 ⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU …

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-12-2021

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 03-12-2021⏰ 🌻(Mt 9,27-31)🌻 Đang khi Đức Giê-su ra khỏi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.