Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 31-10

Tông Đồ Cầu Nguyện, 31-10


☘☘☘
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️

NGÀY 31-10-2020

 

☀️CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁN☀️

Con khởi đầu ngày cuối của tháng này với tâm tình cảm tạ, và đổi mới của lễ tiến dâng theo ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng. Sứ mệnh của giáo dân, và đặc biệt của những người nữ, là thách thức lớn nhất trong thời đại này. Trong tháng này con biết ơn vì những điều gì? Con quyết tâm hồi tỉnh những món quà của sự nữ tính để làm phong phú thêm sứ điệp của Giáo Hội. ”Trong khi người đàn ông thường xuyên trừu tượng hóa, khẳng định và áp đặt các ý tưởng; thì người phụ nữ, người mẹ, biết cách bảo vệ, hiệp nhất các trái tim, và trao ban sự sống” (ĐGH Phanxicô). Con có thể học được điều gì từ tinh thần của người nữ? “Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối” (Lc 14, 7-11). Lạy cha….

 

WITH JESUS IN THE MORNING☀️

Begin this last day of the month with gratitude, and renew your offering for the Pope’s prayer intention. The mission of the laity and especially of women is a great challenge of this time. What are you grateful for this month? Resolve to bring to life those feminine gifts that enrich the Church’s mission. “While man frequently abstracts, affirms and imposes ideas; the woman, the mother, knows how to guard, unite in the heart, give life” (Pope Francis). What can you learn from the feminine genius? “Rather, when you are invited, go and take the lowest place” (Luke 14:1, 7-11). Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY⚡️

Chúng ta đã cùng nhau đi đến chặng cuối của hành trình cầu nguyện trong tháng này. Cùng dành vài giây ngẫm lại: Có chăng điều gì đó chực trào dâng trong trái tim của bạn. Đức Thánh Cha nhắn nhủ chúng ta rằng “nền tảng của sứ vụ mà chúng ta được trao ban….đó là sứ vụ của lòng thương xót dành cho thế giới này, chúng ta có thể nói một hành trình của trái tim là một hành trình cầu nguyện làm biến đổi cuộc sống của mọi người xung quanh”. Hãy tạ ơn Chúa vì Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng đã lan truyền rộng rãi trên toàn thế giới về sức mạnh thay đổi của lời cầu nguyện. Hãy làm mới cam kết của bạn và tiếp tục dự phần vào Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng.

WITH JESUS DURING A DAY⚡️

We have reached the end of this month’s journey. Take a moment to ponder whatever resonates in your heart. Pope Francis tells us about “the foundation of our mission … it is a mission of compassion for the world, we could say a journey of the heart, that is, a prayer journey that transforms people’s lives.” Be grateful to the Lord for this Pope’s Worldwide Prayer Network that injects into the world the transforming power of prayer. Renew your commitment of continuing to be part of the Pope’s Worldwide Prayer Network.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhìn lại ngày hôm nay từ chính thâm tâm của mình. Con dâng lời cảm tạ Chúa vì mỗi khoảnh khắc vui vẻ và bình yên mà Người đã tặng ban. Con nhớ lại những khoảnh khắc ấy và con tận hưởng chúng một lần nữa. Xin Thiên Chúa soi sáng về những thử thách con phải đối mặt trong ngày hôm nay. Con đã ứng xử như thế nào trước những thách thức ấy? Con có hành động cách tự do, trong tình yêu, niềm hy vọng và với sự tự tin? Hay con có cảm thấy áy náy? Con rút ra bài học từ những trải nghiệm của ngày hôm nay, và xin Chúa ban cho con ơn lành để ngày hôm sau con có thể hành động với sự tự do nội tâm chứ không phải như nô lệ của tội lỗi. Kính mừng…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Look over your day in your heart. Thank God for the moments that have given you peace and joy. Remember them and enjoy them again. Ask God to show you what challenges you faced today. How did you respond to them? Did you act freely, feeling love, hope and confidence? Did you feel restless? Learning from what was experienced today, ask God for the grace tomorrow to act with interior freedom, not as a slave to sin. Hail Mary…

 

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Chữa bệnh và tha tội (Ngày 6 tháng 12 năm 2021 – Thứ hai, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng)

Chữa bệnh và tha tội (Lc 5, 17-26)   17 Một hôm, khi Đức Giê-su …

Niềm tin vọng

  (A Week of Love)   Niềm tin ẩn đọng những mịt mờ, Như lời …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.