Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 9-11

Tông Đồ Cầu Nguyện, 9-11

☘️☘️☘️TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️

NGÀY 09-11-2020

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG⭐️

“Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.” (Ga 2, 13-22) Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần mới, con cảm thấy thế nào? Con quan tâm đến điều gì nhất? Thân thể của con sao rồi? Chúa Giê-su mời gọi con xua đuổi những kẻ lừa đảo ra khỏi đền thờ của mình: nhịp sống gấp gáp, mất đi sự hứng thú cho những điều mình đang sống, mệt mỏi vu vơ, sự thúc giục quá khích và áp lực. Xin cho con biết chất vấn bản thân rằng: con cần tống khứ những sự ô uế nào khỏi cơ thể mình? Con có giúp người khác xây dựng lại ngôi đền của họ không? Xin cho con biết chấp nhận những gì đang xảy ra trong cơ thể con, cầu nguyện và dâng nó lên Chúa như của lễ tốt nhất hôm nay. Hiệp cùng ý chỉ của Đức Thánh Cha. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING⭐️

“Destroy this temple and in three days I will rebuild it” (John 2:13-22). On this day, the beginning of the week, how do you feel? What cares are at the top of your mind? How is your body? Jesus invites you to throw out the scammers from your temple: the fast-paced life, the lack of taste for what you live, the unnecessary fatigue, the hyper acceleration and the tension. You may ask yourself: what merchants do I need to expel from my body? Can I help others rebuild their temple? Acknowledge what is happening in your body, pray with it and present it to the Lord as the best offering of this day. Do it for the Pope’s intention. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

☀️CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY☀️

Tạo khoảng trống trong các hoạt động của con, tĩnh tâm, hít thở thật sâu, hướng tâm trí vào việc cảm nhận cơ thể. Như thế, con làm cho thân thể mình trở thành ngôi đền thiêng liêng để hòa hợp với Chúa Thánh Thần. “Khoa học kỹ thuật được định hướng tốt có thể tạo ra những thứ thực sự có giá trị để cải thiện chất lượng cuộc sống của con người” (ĐGH Phanxicô). Các phương tiện kỹ thuật có cải thiện chất lượng cuộc sống của con và những người xung quanh con không? Chú ý đến cơ thể của con, hôm nay nó mang đến cho con những dấu hiệu gì? Xin cho con biết tái khởi động một ngày của con theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong cõi lòng con.

☀️WITH JESUS DURING A DAY☀️

Make a space in your activities, calm down, breathe deeply, direct your mind to feel your body. Thus you make it the sacred temple to tune in to the Spirit. “Well-oriented technoscience can produce really valuable things to improve the quality of life of the human being” (Pope Francis). Do the technical means at your disposal improve your quality of life and that of those who share life with you? Pay attention to your body, what signs does it give you today? Relaunch your day with the Pope’s intention in your heart.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con biết ơn vì một ngày sống hôm nay lại khép lại. Con nhìn lại cách con bắt đầu và kết thúc cuộc hành trình. Con đã sống trong thái độ cởi mở và phục vụ Chúa Cha chưa? Con có thể chỉ rõ trong những cử chỉ hàng ngày của mình, ý chỉ mà Đức Thánh Cha Phanxicô giao phó cho Mạng lưới của chúng con không? Con có dâng đời sống và hoạt động của mình cho Thiên Chúa không? Xin cho con biết nhìn lại cách sống phục vụ trong Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, và chỉ ra mục đích phát triển để sẵn sàng phục vụ sứ mệnh cho Chúa Giê-su. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Be grateful for the day that ends. Become aware of how you started and how you are finishing the journey. Have you lived in an attitude of openness and service to the Father? Can you specify in your daily gestures the intention that Pope Francis entrusts us to the Network? Do you offer your life and activities to the Lord? Review your way of living your service in the Pope’s Worldwide Prayer Network and point out a purpose to grow in availability to the mission of Jesus. Hail Mary…

 

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 06-08-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 06-08-2022⏰ 🌷(Lc 9,28b-36)🌷  Đức Giê-su lên núi cầu nguyện …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-08-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 06/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Hòa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.