Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-11

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-11

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18-11-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

“Phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi.” (Lc 19, 11-28) Khởi đầu một ngày mới, hãy lắng nghe lời Chúa nói. “Tất cả những hoa trái tốt lành mà chúng ta lãnh nhận và trao ban cho người khác, đó là cách chúng ta lớn lên. Như thể Ngài nói với chúng ta rằng: ‘Đây là lòng thương xót của ta, sự dịu dàng của ta, sự tha thứ của ta: hãy nhận lấy chúng và sử dụng chúng cách dồi dào.” (ĐGH Phanxicô) Hôm nay bạn có gì để dâng lên Chúa? Có món quà nào bạn trao ban cho người thân cận mình bằng sự phục vụ? Cùng hiệp dâng ngày hôm nay theo ý cầu nguyện của ĐGH. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

“To everyone who has, it will be given; but from the one who does not have, even what he has will be taken away” (Luke 19: 11-28). At the beginning of this new day, listen to the Lord. “All the goods that we have received are to be given to others, and that is how they grow. It is as if he were saying to us: ‘Here is my mercy, my tenderness, my forgiveness: take them and use them abundantly'” (Pope Francis). What do you have today to present to the Lord? What gifts will you put into play in the service of your neighbors? Offer this day for the Pope’s intention. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Hãy thư giãn một chút vào ban trưa, và để trái tim bạn hòa nhịp với giai điệu của trái tim Chúa Giê-su. “Đã đến lúc chúng ta phải chú ý đến hiện thực với bao hạn chế, điều lại trở nên cơ hội để phát triển một xã hội, con người nên lành mạnh hơn và sinh nhiều hoa trái hơn.” (ĐGH Phanxicô) Hiện thực có những giới hạn đòi hỏi phải được tôn trọng, để không gây hại cho bất kì ai. Bạn có chấp nhận những giới hạn, hay bạn chấp nhận cái “không” từ người thân cận? Bạn có tôn trọng những khả năng mà bất kì tình huống nào mang lại cho bạn, hay bạn phải thúc đẩy bản thân mình vượt qua nó? Chấp nhận, và để mọi thứ như nó là. Hãy tái khởi động ngày sống của bạn.

WITH JESUS DURING A DAY

Take the afternoon break to put your heart in tune with that of Jesus. “The time has come to pay attention to reality with the limits it imposes, which in turn are the possibility of a healthier and more fruitful human and social development” (Pope Francis). Reality has limits that ask to be respected, so as not to harm. Do you accept the limits or do you accept the “no” of your neighbor? Are you respectful of the possibilities that situations give you or do you push yourself through them? Accept and let things be. Relaunch your afternoon.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vẫn bằng con tim mình. Hãy biết ơn những gì bạn đã trải qua một ngày kể từ lúc bình minh. Những tình huống nào là vấn đề đối với bạn ngày hôm nay? Nhận thức về tinh thần mà bạn đang sống. Bạn gieo hy vọng hay bạn nản lòng và gieo rắc sự chán nản cho người khác? Việc xây dựng một thế giới đầy hy vọng và cởi mở với người khác cũng tùy thuộc vào chính bản thân bạn. Làm thế nào bạn có thể cộng tác xây dựng niềm hy vọng cho ngày mai? Hãy chỉ rõ ra một mục tiêu đặc biệt. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Still the heart. Be grateful for what you have experienced since dawn. What situations have been a problem for you today? Become aware of the spirit with which you live. Do you sow hope or do you get discouraged and spread discouragement in others? It is also up to you to build a world that is hopeful and open to others. How could you help build hope tomorrow? Specify and point out a purpose. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 19-10-2021

🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀 ⏰Thứ 3, 19-10-2021⏰ (Lc 12,35-38) “Anh em hãy thắt lưng cho …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-10-2021

          TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/10/2021 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.