Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-11

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-11

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21-11-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

“Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.” (Mt 12, 46-50). Tạ ơn Chúa vì một ngày mới, và dành ra một vài phút cho cuộc hẹn hò của bạn với Thiên Chúa. Đối với Chúa Giê-su, mẹ Ngài và anh em Ngài là những người thi hành ý muốn của Chúa Cha. Thi hành ý muốn của Chúa Cha là chỉ cho mọi người con đường tìm đến với Chúa Giê-su và thông điệp của Ngài, những điều sẽ gắn kết chúng ta với Ngài cách sâu đậm hơn, mật thiết hơn, thân thương hơn. Hôm nay, Chúa Giê-su gọi chúng ta là gia đình và là bạn bè của ngài. Vậy hãy làm điều tương tự với anh em xung quanh. Nếu bạn thấy họ đang có gánh nặng, đang cô đơn hay lạc lõng, hãy dang rộng vòng tay ôm lấy họ như những người trong gia đình. Xin hãy cộng tác vào sứ mạng của lòng xót thương. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

“These are my mother and my brothers” (Mathew 12:46-50). Grateful for this new day, reserve a few minutes for your encounter with the Lord. For Jesus, his mother and his brothers are those who carry out the will of the Father. Doing the will of the Father is showing others the way to Jesus and his message, which puts them into a deeper, closer bond with him. Today Jesus calls us family and friend. Do the same with your neighbors. If you see them suffer, alone or excluded, embrace them as a family. Collaborate with the mission of compassion. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Cùng dừng lại một chút vào buổi ban trưa, và nhìn sâu vào trái tim bạn. Một ngày của bạn cho đến bây giờ như thế nào? Đức Giáo Hoàng nói rằng: “Người nắm giữ công nghệ đều biết rằng, sâu bên trong, công nghệ không hướng đến sự hữu dụng hay nhân sinh, mà là sự làm chủ, một sự thống trị theo ý nghĩa tuyệt đối của chữ ấy.” Chính con tim của chúng ta sẽ quyết định sau cùng việc chúng ta sẽ sử dụng những công cụ đó như thế nào. Hãy tìm ra điểm tốt lành nơi anh chị em chúng ta, yêu thương họ như thể một gia đình, và phục vụ mọi việc thật tốt cho chính mình và cho cả anh em khác nữa. Hãy hành động như những gì Chúa Giê-su sẽ hành động nếu Ngài là bạn. Hãy khởi động lại ngày sống của mình.

WITH JESUS DURING A DAY

Take a break this afternoon to look into your heart. How is your day going? The Pope tells us that “the man who possesses technology knows that, deep down, it is directed neither to utility nor to well-being, but to mastery; dominance, in the most extreme sense of the word.” Our hearts decide the end that we will give to the means that we have at our disposal. Seek the good of your neighbors, love them as a family and put things at the service of your own good and of others. Act as Jesus would have done in your place. Relaunch your day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Bình tâm lại để nghỉ ngơi một chút trong ngày hôm nay. Cùng ngẫm lại ngày sống hôm nay. Ngày hôm nay của bạn như thế nào? Bạn đã để trái tim mình ở đâu? Bạn có sẵn lòng giúp đỡ và phục vụ anh em của mình? Lòng yêu thương của bạn thể hiện như thế nào khi bạn phục vụ người khác? Không phải là bạn làm được gì, nhưng là những yêu thương bạn đã trao đi cùng với công việc ấy. Hãy viết ra 1 lý do để phục vụ anh em mình tốt hơn mỗi ngày. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm yourself for a break in your day. Revisit how you have lived today. How was your day? Where have you put your heart? Were you available to help and serve your neighbor? How has your love been in service to others? It is not about what you do but about the love you put forth. Write down a purpose to improve in the service of your neighbor. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 06-12-2021

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 06-12-2021⏰ 🌷(Lc 5,17-26)🌷 Một hôm, khi Đức Giê-su giảng …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-12-2021

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰ ⏰ NGÀY 06/12/2021 ⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.