Trang nhà / ____BÀI TIÊU ĐIỂM / Nói Với Em (số 17): Linh mục Fx. Vũ Thế Toàn, S.J. nói về Đức Tin (2)

Nói Với Em (số 17): Linh mục Fx. Vũ Thế Toàn, S.J. nói về Đức Tin (2)

Kiểm tra tương tự

[Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 23: Đức Giêsu Kitô-Mầu nhiệm phục sinh

Khi nói về Phục sinh, chúng ta cần để ý hai chiều kích của biến …

Lựa chọn làm nên ý nghĩa cuộc đời

Nghe tin ông thầy bạn gặp trở ngại trong việc xuất bản sách vì tình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.