Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-11

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-11

🌿🌿🌿TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌿🌿

NGÀY 26-11-2020

 

☀️CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG☀️

“Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến” (Lc 21, 20-28). Con bắt đầu ngày mới hôm nay, với tấm lòng đầy hy vọng, con xin thưa với Chúa “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến!” Xin Chúa Giê-su đến trong lòng con hôm nay và ở gần con. Xin Ngài đến và đồng hành cùng con. Xin cho con biết dành một chút thời gian để đọc Lời Chúa và để Lời ấy vang vọng trong con. Thưa chuyện với Chúa, dâng lên Chúa những cảm nghĩ của con, có thể là nỗi sợ hãi, và cầu xin sự hiện diện của Ngài với niềm hy vọng. Con xin đặt trong lòng ý cầu của Đức Giáo Hoàng cho tháng này và đồng hành với nó trong cuộc đời con. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

☀️WITH JESUS IN THE MORNING☀️

“They will see the Son of man coming in a cloud, with great power and majesty” (Luke 21: 20-28). At the beginning of this day, with a hopeful heart, say to the Lord “Come, Lord Jesus!” Jesus comes to your heart today and wants to be close to you. Allow him to enter and ask him to accompany you. Take some time to read the Gospel and let it resonate with you. Talk to the Lord, offer him your feelings, perhaps your fears, and ask for his presence with hope. Put in your heart the Pope’s intention for this month and accompany it with your life. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🌞CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🌞

Chiều nay hãy nghỉ ngơi một chút để điều chỉnh lại trái tim mình. Đức Giáo Hoàng nói với chúng ta rằng “không nên tìm kiếm những tiến bộ công nghệ dần thay thế công việc của con người, vì như thế, nhân loại sẽ tự hủy hoại chính mình.” Tất cả sự cải tiến và phát triển đều chừng mực cách xác thực, chúng trao quyền cho con người và không thay thế con người. Cần chuyên tâm vào những môi trường mà ở nơi đó, tính riêng biệt của mỗi cá nhân được coi trọng, và được đặt vào trung tâm, vì đó là cơ sở cho sự phát triển của chúng ta, trong tư cách là một con người. Bạn có coi trọng công việc của người thân cận không? Hãy làm mới lại lễ dâng của bạn.

🌞WITH JESUS DURING A DAY🌞

Take a break this afternoon to calibrate your heart. The Pope tells us that “it should not be sought that technological progress increasingly replaces human work, with which humanity would harm itself.” All improvement and development are genuine insofar as they empower man and do not replace him. It is necessary to cultivate environments in which the work of each individual is valued and placed at the center, since it is the basis of our development as humans. Do you value the work of your neighbors? Renew your offering.

— ∞  +  ∞ —

🌘CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌘

Hãy nghỉ ngơi để kết thúc một ngày. Tập trung vào hơi thở của con. Sống lại một ngày bằng cách tưởng tượng theo những việc con đã làm. Xin cho con biết ơn những phương tiện con có thể sử dụng: quần áo, thức ăn và tài sản xung quanh nhà. Con muốn biết ơn điều gì? Có những điều nào không giúp ích được cho con, khiến con mất tập trung, hoặc khiến con lưu luyến? Con xin dâng hết lên Chúa và xin Chúa thứ tha. Kính mừng …

🌘WITH JESUS IN THE NIGHT🌘

Take a break to close out the day. Focus on your breathing. Relive the day by imaginatively following the things you have work on. Be grateful for the means at your disposal: clothes, food, and possessions around the house. What do you want to be thankful for? Are there things that don’t help you, distract you, or make you attached? Ask for forgiveness and propose to share what you have. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 25/11/2021

    CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con dâng ngày mới lên Thiên Chúa và …

Mến Yêu Hằng Ngày, 24-11-2021

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 24-11-2021⏰ 🌷(Lc 21,12-19)🌷 “Nhưng trước khi tất cả các …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.