Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-11

Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-11

☘️☘️☘️TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️

NGÀY 27-11-2020

 

🌞CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌞

“Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Lc 21, 29-33). Khởi đầu ngày sống hôm nay, bạn hãy đón nhận lời hứa của Chúa với con tim rộng mở. Làm sao để những lời này vui vang lên trong bạn? Những lời này mời bạn làm gì ? Chúa mời gọi bạn cùng đi với Ngài, theo cách của Ngài, theo những cử chỉ của Ngài, đó là nền tảng vững chắc để bạn noi theo. Hãy loại bỏ những gì cản trở bạn trên con đường này, vì mọi sự sẽ qua đi, chỉ mình Chúa là vĩnh cửu thôi. Những gì Chúa gieo, những gì Ngài hứa, những gì Ngài ban sẽ tồn tại mãi mãi. Bạn như một người lữ hành, cần mang những gì cần thiết thôi. Hãy tiến bước và bám vào Chúa. Hãy để trong tim bạn ý cầu nguyện của ĐGH Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con …

🌞WITH JESUS IN THE MORNING🌞

“Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away” (Luke 21: 29-33). At the beginning of this day, accept the promise of the Lord with an open heart. How do these words resonate with you? What do they invite you to? The Lord invites you to walk with him, to know his Word, his way, and his gestures that are the solid foundation of following. Let go of everything that is an obstacle to this path because everything passes and only the Lord remains. What he sows, what he promises, what he offers you all remain. What are you holding on to that is a passenger? Let go and hold on to the Lord. Put in your heart the intention of Pope Francis. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

☀️CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY☀️

Hãy nghỉ giải lao trong chiều nay và đến gặp gỡ Chúa Giêsu. Văn hóa “vứt bỏ” khiến công nghệ được thay thế công việc của con người. “Sự định hướng kinh tế dẫn đến tiến bộ công nghệ, giảm chi phí sản xuất, giảm lượng công việc vì đã được thay thế bằng máy móc” (ĐGH Phanxicô). Chúng ta được mời đến một nền văn hóa gặp gỡ Chúa trong tha nhân, nơi đó, hạnh phúc của con người phải là mục đích của mọi sự tiến bộ. Bạn hãy cố gắng gìn giữ hạnh phúc của những người thân cận, là điều luôn được đặt lên hàng đầu trong những dự định của bạn, ngay cả trong những quyết định nhỏ nhất. Hãy bắt đầu lại buổi chiều hôm nay cách tốt hơn.

☀️WITH JESUS DURING A DAY☀️

Take a break this afternoon to meet Jesus. The throwaway culture makes technology replace people’s work. “The orientation of the economy has led to a type of technological advance to reduce production costs due to the decrease in jobs, which are replaced by machines” (Pope Francis). We are invited to a culture of encountering the Lord in others, in which the well-being of people must be the goal of all progress. Try to keep the well-being of your neighbors at the forefront of your intentions even in your smallest decisions. Relaunch your afternoon.

— ∞  +  ∞ —

🌘CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌘

Hãy trấn tĩnh bản thân bằng một khoảng lặng bên trong và tách mình ra khỏi những điều phiền nhiễu trong ngày. Bạn biết ơn về những gì đã trải qua hôm nay. Nhìn lại ngày sống từ lúc thức giấc cho đến bây giờ. Bạn cảm thấy đầy đủ và bình an trong những hoạt động nào? Bạn đã đánh mất sự bình an của mình trong những điều gì? Những hoạt động nào mang lại điều tốt nhất trong bạn ? Hãy biết ơn về những gì bạn đã trải qua. Có điều gì bạn muốn xin lỗi không? Nếu có, hãy xin biết tìm giải pháp cho ngày mai. Kính mừng Maria …

🌘WITH JESUS IN THE NIGHT🌘

Calm yourself with an inner silence and recollect yourself from the distractions of the day. Be grateful for what you have experienced. Reflect on your day from your waking activities until now. In what activities have you felt full and at peace? In which ones have you lost your peace? What activities bring out the best in you? Be grateful for what you have experienced. Is there anything you want to apologize for? Make a resolution for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-12-2021

    ⏰ TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰ ⏰ NGÀY 03/12/2021 ⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU …

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-12-2021

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 03-12-2021⏰ 🌻(Mt 9,27-31)🌻 Đang khi Đức Giê-su ra khỏi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.