Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-11

Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-11

☘️☘️☘️TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️

NGÀY 29-11-2020

 

🌞CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌞

“Anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào Thiên Chúa đến” (Mc 13,33-37). Hãy đón nhận một ngày sống trong thời khắc hy vọng, và hiến dâng cuộc đời bạn cho công cuộc của Chúa Ki-tô: “Chúa Giê-su đã trao ban chính bản thân mình và tiếp tục hiến dâng bản thân cho ta, để ta được tràn đầy lòng thương xót và ân sủng của Chúa Cha” (ĐGH Phanxicô). Bạn hãy ngắm nhìn lại ngày sống, liệu rằng những suy nghĩ và con tim của bạn có hòa chung vào giai điệu của tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa Cha. Những suy nghĩ nào đang ngự trị trong thâm tâm bạn? Điều ước nào đang cư ngụ trong tim bạn? Hãy hòa nhịp trái tim bạn cùng Thiên Chúa. Chờ đợi trong Ngài! Lạy Cha chúng con….

 

🌞WITH JESUS IN THE MORNING🌞

“Stay awake, because you do not know what day the Lord will come” (Mark 13:33-37). Embrace this day in this time of hope and offer your life to the mission of Christ: “The Lord Jesus has given himself and continues to give himself to us, to fill us with all the mercy and grace of the Father” (Pope Francis). Watch on this day if your thoughts and your heart are in tune with this love, the gift of God the Father. What thoughts are resting in your mind? What wishes are in your heart? Calibrate your heart with the Lord’s. Wait on the Lord! Our Father…

— ∞  +  ∞ —

☀️CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY☀️

Bạn hãy nghỉ ngơi trong buổi chiều hôm nay để gặp gỡ Chúa Giê-su. ĐGH Phanxicô đã nói rằng: “Ngừng đầu tư vào con người để đạt lấy một lợi nhuận lớn hơn trong tức thời là một công việc kinh doanh tồi tệ cho xã hội.” Sự phát triển và tiến bộ công nghệ phải được đặt vào vị trí phục vụ cho sự phát triển của con người. Hãy dành buổi chiều này để cầu nguyện cùng Chúa Cha, xin Ngài chạm vào những trái tim của những người đang có trách nhiệm đóng góp về công nghệ, mà con người được đặt ở trung tâm. Hãy bày tỏ một cách mạnh mẽ khát vọng ấy, và rồi Chúa sẽ đong đầy cho. Hãy tái khởi động lại buổi chiều hôm nay của bạn.

☀️WITH JESUS DURING A DAY☀️

Take a break this afternoon to meet Jesus. Pope Francis tells us that “to stop investing in people to obtain a greater immediate return is a very bad business for society.” Development and technological advance must be put at the service of human growth. Pray this afternoon to the Father that he touches the hearts of those who have this responsibility to make technological contributions that have the human person as their center. Strongly express this desire, the Lord can fill it. Relaunch your afternoon.

— ∞  +  ∞ —

🌿CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌿

Hãy bình tâm lại để chuẩn bị kết thúc một ngày sống. Bạn đang cảm thấy thế nào? Hãy nhìn lại cách bạn bắt đầu ngày sống hôm nay. Cảm xúc của bạn có thay đổi theo ngày sống không? Điều gì khiến cảm xúc ấy thay đổi? Còn lại những gì trong tim của bạn? Hãy ghi lại những điều bạn khám phá ra. Hãy cảm thấy biết ơn vì những điều bạn đã trải qua, và xin lỗi vì những điều bạn làm trở khác biệt, cũng như hạ quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng….

🌿WITH JESUS IN THE NIGHT🌿

Regain your calm to close this day. How do you feel now? Become aware of how you started the day. Did your feelings change throughout the day? What caused the change? What is left in your heart? Take note of what you discover. Be grateful for what you have experienced, apologize for what you would have liked to be different and make a resolution for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 25/11/2021

    CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con dâng ngày mới lên Thiên Chúa và …

Mến Yêu Hằng Ngày, 24-11-2021

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 24-11-2021⏰ 🌷(Lc 21,12-19)🌷 “Nhưng trước khi tất cả các …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.