Trang nhà / ____BÀI TIÊU ĐIỂM / Nói Với Em (số 19): Linh mục Fx. Vũ Thế Toàn, S.J. nói về Đức Tin (4)

Nói Với Em (số 19): Linh mục Fx. Vũ Thế Toàn, S.J. nói về Đức Tin (4)

Đâu là những dấu chỉ cho biết việc thờ phượng đi thái quá, sai lạc với niêm tin Công giáo?

Nhiều người Công giáo đi xem tướng số, xem sao giải hạn, xem hướng nhà, lên đông chỉ để cho vui thôi, không tin, vậy có tội không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.