Trang Nhà / ____BÀI TIÊU ĐIỂM / Nói Với Em (số 19): Linh mục Fx. Vũ Thế Toàn, S.J. nói về Đức Tin (4)

Nói Với Em (số 19): Linh mục Fx. Vũ Thế Toàn, S.J. nói về Đức Tin (4)

Đâu là những dấu chỉ cho biết việc thờ phượng đi thái quá, sai lạc với niêm tin Công giáo?

Nhiều người Công giáo đi xem tướng số, xem sao giải hạn, xem hướng nhà, lên đông chỉ để cho vui thôi, không tin, vậy có tội không?

Kiểm tra tương tự

[Chuyên đề Năm Thánh Inhã] Chiều kích hành hương của Thánh Inhã

Giáo Hội tuần qua 10.1-16.1.2022

1. Khẩu hiệu của Năm Thánh 2025 là “Những người hành hương của hy vọng” …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.