Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-12

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-12


🌺🌺🌺
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌺🌺

NGÀY 13-12-2020

 

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥

Vào Chúa Nhật Mùa Vọng này, hãy làm mới lại ý nghĩa của thời gian chuẩn bị và chờ đợi. Bạn dành thời gian để cầu nguyện và ở lại với Chúa. Thánh Gioan Tẩy Giả giúp chúng ta gặp gỡ Chúa: “Ông nói gì về bản thân mình? Ông Gio-an trả lời: Tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy sửa cho ngay đường Chúa đi” (Ga 1,23). Hãy để câu hỏi này vang lên trong bạn, và để Thánh Thần Chúa soi sáng bạn. Bạn cảm thấy được mời gọi nên làm gì hoặc Chúa đang muốn nói gì với bạn? Dâng lên Chúa ngày sống cho ý cầu nguyện của tháng này. Lạy Cha chúng con…

💥WITH JESUS IN THE MORNING💥

On this Sunday of Advent renew the meaning of this time of preparation and waiting. Take time to pray and be with the Lord. John the Baptist helps us encounter the Lord: “What do you say about yourself? He answered: I am the voice of him who cries out in the desert, make straight the way of the Lord” (John 1:23). Let this question resonate in your heart, and let the Spirit of the Lord give you light. What do you feel called to do or what is the Lord trying to say to you? Offer your day for the intention of the month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

💫CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY💫

Chiều nay bạn hãy nghỉ ngơi để gặp Chúa vì Người đang đợi bạn. ĐGH Phanxicô nói với chúng ta rằng “Thiên Chúa là người bạn, là đồng minh… Trong cầu nguyện, chúng ta thiết lập mối tương quan tín thác vào Thiên Chúa một cách sâu sắc như trong ‘Kinh Lạy Cha’, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta xin Cha nhiều điều. Thiên Chúa ban cho ta tình bạn của Ngài, hầu giúp rèn luyện và nuôi dưỡng trong cầu nguyện và trong sự gặp gỡ cá vị. Những người yêu nhau dành thời gian chất lượng để lớn lên trong tình yêu. Hãy ở lại với Chúa một lúc trước khi tiếp tục buổi chiều của bạn.

💫WITH JESUS DURING A DAY💫

Take a break this afternoon to meet the Lord who is waiting for you. Pope Francis tells us that, “God is the friend, the ally…In prayer we can establish a relationship of trust with him, so much so that in the ‘Our Father’ Jesus has taught us to make a series of requests to him.” The Lord offers you his friendship that is forged and nurtured in prayer, in personal encounter. Those who love each other spend quality time growing in love. Stay a while with the Lord before relaunching your afternoon.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI⭐️

Hãy biết ơn vì ngày hôm nay sắp kết thúc. Hãy dành một chút thời gian để nhìn lại cách bạn đã sống và hướng đi chung trong ngày của bạn. Những vấn đề nào bạn đã giải quyết trong hôm nay? Hãy dừng lại để xem liệu quyết định của bạn có đưa bạn đến gần Chúa hơn không. Hiện tại bạn cảm thấy như thế nào? Hãy đặt ra quyết tâm để hướng các quyết định của bạn theo con đường của những người đi theo Chúa Giê-su. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT⭐️

Be grateful for the day that is ending. Take some time to look at how you have lived and the general direction your day has taken. What problems did you resolve today? Stop to see if your decisions have brought you closer to God. How do you feel right now? Make a resolution to guide your decisions to the faithful following of Jesus. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

 

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 06-12-2021

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 06-12-2021⏰ 🌷(Lc 5,17-26)🌷 Một hôm, khi Đức Giê-su giảng …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-12-2021

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰ ⏰ NGÀY 06/12/2021 ⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.