Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-12

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18-12-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con ôm trọn ngày mới với lòng xác tín và sẵn sàng phục vụ anh chị em trong mọi việc. “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.” (Mt 1,20) Lòng xác tín được hiểu là vững bước lên đường ngay cả khi chẳng nhìn thấy gì. Đó là niềm tin vào một lời hứa, như Giu-se đã làm vậy. Con nhìn vào trái tim mình. Con có hành động với lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, hay nghi ngại về kế hoạch của Ngài? Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Embrace the new day with confidence and be ready to serve your brothers and sisters in everything. “Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife into your home. For it is through the holy Spirit that this child has been conceived in her.” (Matthew 1:20). Confidence translates into advancing on the road even without seeing. It is having faith in a promise like Joseph did. Look at your heart. Do you act with trust in God or do you distrust his plan? Believe and don’t fear being disappointed. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dừng lại một chút để tiếp tục đào sâu đời sống cầu nguyện. ĐGH có lời nhắc rằng: “Một người cầu nguyện là chiêm ngắm mầu nhiệm cuộc sống xung quanh mình, anh ta thấy một bầu trời đầy sao phía trên đầu mình – mà thiên văn học ngày nay cho chúng ta thấy được sự bao la đó – và tự hỏi bản thân mình rằng, có chăng kế hoạch yêu thương nào đó ẩn sau công việc khó nhọc như vậy!….Và, trong khoảng không vô cùng này, con người là gì? “Cầu nguyện là ở lại trong tình yêu, nơi có mọi loài tạo vật, và chúng ta được tìm thấy, bởi Đấng Tạo Hóa.”

Con khám phá sự bí ẩn của tình yêu Thiên Chúa trong ngày sống hôm nay.

WITH JESUS DURING A DAY

Pause for a moment to continue deepening your prayer life. The Pope reminds us that, “The one praying contemplates the mystery of the life around him; he sees the starry sky that lies above him — and that astrophysics shows us today in all its immensity — and asks himself what loving plan must there be behind such ponderous work!….And, in this boundless expanse, what is man?” To pray is to remain in the love that inhabits everything created and to allow ourselves to be found by the Creator. Discover the mystery of the Lord’s love in what this day has brought.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con bình tâm khép lại ngày sống, và lặng lẽ đi vào cõi riêng tư với Chúa trong tận sâu tâm khảm con, chậm rãi tâm tình với Ngài. Con kể cho Chúa nghe ngày hôm nay của con đã diễn ra như thế nào. Nguyện xin Ngài thương chỉ cho con thấy con đã sống như thế nào, Chúa tìm thấy con ở đâu? Con biết ơn vì điều gì? Con muốn trở nên khác biệt ở điểm nào? Con có nghĩ rằng ai đó đang cần một lời xin lỗi không? Kết hiệp với Chúa giúp con nhìn thấy những gì mà Chúa đã thấy. 

Con dâng ngày hôm nay của con lên Chúa, xin Ngài nâng đỡ con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm yourself down to close the day. Enter the intimacy of your heart and let God speak to you. Walk your day with him. Ask him to show you how you have lived and where he has found you. What are you thankful for? What would you have liked to be different? Do you think there is someone who needs an apology? Intimacy with the Lord helps to see what he sees. Give him your day and ask him for help tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-09-2022

 ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 27/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con …

Mến Yêu Hằng Ngày, 26-09-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 26-09-2022⏰ 🌷(Lc 9, 46-50)🌷 Một câu hỏi chợt đến …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.