Trang Nhà / ____BÀI TIÊU ĐIỂM / Nói Với Em (số 21): Linh mục Fx. Vũ Thế Toàn, S.J. nói về Đức Tin (6)

Nói Với Em (số 21): Linh mục Fx. Vũ Thế Toàn, S.J. nói về Đức Tin (6)

Kiểm tra tương tự

Ơn gọi làm con Chúa

Các bạn trẻ thân mến, Cảm nghiệm được thúc đẩy của Thánh Thần, có biết …

Người cho người khác

Người ta thường nói những ai bước theo con đường của thánh Inhã đang lao …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.