Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-01

Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-01

.

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02/01/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con mở rộng lòng con trước Cha và đón chào ngày mới với tâm tình biết ơn. Con xin dâng cuộc sống con cho anh chị em xung quanh, xây dựng những nhịp cầu của tình huynh đệ với mọi người. “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi.” (Ga 1,23). Mọi người cùng nhau vun đắp cuộc sống, với tình hiệp nhất, lòng khoan dung và cùng tồn tại. Hôm nay, tôi phải sửa điều gì trong cuộc sống của mình để tạo dựng mối liên kết với anh chị em xung quanh như cách mà Chúa Giê-su đã làm với các môn đệ. Lạy Cha chúng con …

WITH JESUS IN THE MORNING

Open your heart to the Lord and welcome the day with gratitude. Offer your life to give to your neighbor, making paths of fraternity and friendship with them. “I am the voice of the one who cries out in the desert: Make straight the way of the Lord” (John 1:19-28). Life is to be built with others, along paths of unity, tolerance, and coexistence. Think today about what it is that you must rectify in your life so that the bonds with your neighbor are more similar to those that Jesus maintained with his disciples. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Gác lại mọi chuyện để ngồi lại bên Chúa. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắn nhủ rằng: “Cùng nhau mơ ước thật quan trọng biết bao! Nếu chỉ ước mơ một mình, con có thể rơi vào ảo tưởng vốn là những điều không hề tồn tại; vì những ước mơ phải được vun đắp cùng nhau.” Hôm nay, tôi dành sử dụng thời gian lao động ra sao? Tôi có nhận ra mục đích của mình và mang lấy sứ vụ để tiến tới không? Phải luôn “cùng với tha nhân” và không bao giờ tránh né họ. Luôn chú tâm mở lòng mình ra với mọi người và xây dựng  cộng đoàn trong những việc con định làm. Với khao khát như thế, con tiếp tục ngày sống của mình.

WITH JESUS DURING A DAY

Take a break in the day to sit down with the Lord. “How important is it to dream together!” Pope Francis tells us, “Alone you run the risk of having mirages, in which you see what is not there; dreams are built together.” How do you spend your time working? Do you know your purpose and carry your mission forward? It is always “with others,” it is never far from others. Aim to open up to others and build community in whatever you undertake. With this desire continue your day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con xin để những suy nghĩ của con được lắng đọng xuống. Con duyệt xét lại những cuộc gặp gỡ hôm nay. Con đã biết tạo ra những mối dây liên đới trong các cuộc gặp gỡ chưa? Hay con chỉ biết xa lánh và thờ ơ? Con có gia tăng củng cố tình liên đới bất chấp sự khác biệt lẫn nhau không? Con xin viết xuống những gì con đã nhận ra và đưa ra giải pháp để những cuộc gặp gỡ tới giúp con được lớn lên. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm your thoughts and still your breath. Go through the encounters that you have experienced today and review how they were. Did you create bonds or did you stay distant and indifferent? Did you strengthen your bonds despite differences with others? Write down what you discover and make a resolution so that your next encounters continue to help you grow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 08-08-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 08-08-2022⏰ 🌷(Mt 17,22-27)🌷 Khi thầy trò tụ họp ở …

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 07/08/2022

  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con bắt đầu ngày Chúa Nhật với …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.