Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-01

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-01

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/01/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con biết ơn Cha vì ngày mới này và chuẩn bị tâm hồn để gặp gỡ Cha trong mọi sự kiện xảy đến hôm nay. “Anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến, lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng” (Mc 13,33-37). Vào thời khắc này, hãy nhận ra Chúa nơi những cuộc gặp gỡ, trong công việc, trong niềm vui và nỗi buồn mỗi ngày. “Lạy Chúa, xin cho con nhận ra lời Ngài trong muôn ngàn lời nói, điều chỉnh tim con để bắt được làn sóng của Chúa và biết phục vụ tha nhân.” Lạy Cha chúng …

WITH JESUS IN THE MORNING

Be grateful for a new day and set your heart to meet the Lord in the events of your day. “Watch, therefore, since you don’t know when the owner of the house comes, if at sunset; at midnight, at the crowing of the rooster or at dawn” (Mark 13:33-37). At this time, try to discover the Lord in your encounters, in your work, in the joys and sorrows of each day. “Lord, may I learn to distinguish your voice among so many voices, disposing my heart to be in tune with yours, and to serve my neighbor.” Our Father…..

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Tạm nghỉ giữa ngày để kín múc nguồn sức mạnh. Đức Thánh Cha nhắn nhủ: “Có một điều cảm thấy bị ép buộc, đó là việc sống cùng nhau, nhưng học biết trân trọng sự phong phú và nét đẹp của đời sống chung, những hạt mầm sự sống đang cần được tìm kiếm và vun đắp, thì lại là một điều hoàn toàn khác hẳn.” Con định giá bao nhiêu về sự hiện diện của người khác trong sứ mạng của con, khi họ có quan điểm khác với con? Con đề cao những điểm gặp gỡ chung, những viễn tượng chung, chia sẻ lịch sử, và không chú tâm vào sự dị biệt. Con tìm kiếm những điều chung mang lại sự nối kết, chứ không phải là chia rẽ. Và đưa ra sự điều chỉnh cho ngày hôm nay.

WITH JESUS DURING A DAY

Pause in the middle of the day to regain your strength. The Pope tells us that “It is one thing to feel forced to live together, but something entirely different to value the richness and beauty of the seeds of common life needing to be sought out and cultivated.” How much do you value the presence of others in your mission when they think differently than you? Strive to highlight meeting points, common horizons, shared history, and don’t focus on differences. Look at the common ground that unites and not what separates. Renew your resolution for today.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, vào cuối ngày, con tạm gác lại các sinh hoạt, và để tâm hồn mình lắng đọng xuống. Bây giờ, con như thế nào? Con muốn tạ ơn vì điều gì mà con đã trải nghiệm trong ngày hôm nay? Con nhớ lại thái độ của mình trong ngày và nhận ra khoảnh khắc mà con đã gieo sự bình an, nhân từ, tích cực, những khoảnh khắc con đã biết trân trọng tha nhân. Con cảm thấy thế nào trong từng khoảnh khắc đó? Con biết ơn vì những khoảnh khắc đó đã giúp con trở nên khí cụ của bình an và đưa ra quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Get away from your activities to end the day. Regain stillness and calm within yourself. How are you doing right now? What do you want to be thankful for in what you have experienced today? Remember your attitudes from the day and discover the moments in which you have sown peace, that you were benevolent, positive, and the moments in which you valued others. How did you feel in those moments? Be grateful for the moments in which you have been an instrument of peace, and make that your resolution for tomorrow. Hail Mary….

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 08-08-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 08-08-2022⏰ 🌷(Mt 17,22-27)🌷 Khi thầy trò tụ họp ở …

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 07/08/2022

  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con bắt đầu ngày Chúa Nhật với …

Một bình luận

  1. Con xin cảm tạ Thiên Chúa
    Cám ôn cha và quý vị đã cho con chỉ dẫn này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.