Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-01

Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-01


🌺🌺🌺
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌺🌺

NGÀY 04/01/2021

 

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥

Lạy Cha, con bắt đầu hành trình hôm nay với trái tim sẵn sàng cộng tác cùng Chúa Giê-su trong sứ mạng của lòng thương xót. “Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: ‘Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a’ (nghĩa là Đấng Ki-tô).” (Ga 1, 35-42). Hôm nay, con nhớ lại những anh em đã đồng hành cùng con trên cuộc hành trình tìm kiếm Đức Ki-tô. Lạy Cha, con cầu nguyện cho họ. Liệu rằng những cử chỉ của con có nói lên, con là một môn đệ của Đức Ki-tô hay không? Lạy Cha chúng con ở trên trời,…

💥WITH JESUS IN THE MORNING💥

Begin the journey of today with a heart ready to collaborate with Jesus in his mission of compassion. “One of the two who had heard John and followed Jesus was Andrew, Simon Peter’s brother. Andrew first meets his brother Simon and tells him: ‘We have found the Messiah, which translated means Christ.’ And he led him to Jesus” (John 1:35-42). Remember today those people who have accompanied you in your journey to find Christ. Pray for them. Do your gestures show that you are an apostle of Christ? Our Father…..

— ∞  +  ∞ —

💫CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY💫

Để tiếp tục ngày sống, con quay về với ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha, ngài mời gọi con nhận thức cách sống tình huynh đệ của bản thân con với người khác. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rằng: “điều xấu làm tổn thương mỗi người chúng ta… không ai được cứu một mình cả, nhưng chỉ được cứu cùng nhau mà thôi”. Đặt trọng tâm vào những lời này. Một con người đau khổ ảnh hưởng tới nhiều người khác, và sự phá hủy ấy ảnh hưởng tới cả nhân loại và ngôi nhà chung của chúng ta. Con tự vấn chính mình trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, đâu là điều tốt con có thể làm ở đây, ngay cả khi con không bị buộc phải làm? Giờ thì con thực hiện điều đó bằng tình yêu. Con bắt đầu nhịp sống trong buổi chiều này.

💫WITH JESUS DURING A DAY💫

Before continuing the day, bring to your heart the Pope’s prayer intention, realizing the way in which you live in fraternity. Pope Francis tells us that, “evil hurts everyone…no one is saved alone, that it is only possible to save together.” Take in the weight of these words. The suffering of a single person affects all and the damage is communicated to all humanity and to our common home. Ask yourself before every decision, what good can I do here, even if you are not obliged to do so? Do it for love. Relaunch your afternoon.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Ngày đã tàn, con duyệt xét lại những khuôn mặt mà con đã gặp trong hôm nay. Những cuộc gặp gỡ nào đã làm cho con hạnh phúc? Và những cuộc gặp gỡ nào thì không? Con có nghĩ rằng ai đó cần sự tha thứ của con không? Con có biết thương xót hay con đang nghiêng chiều về mối bất hòa? Đồng hành cùng tha nhân là một món quà từ Thiên Chúa. Con biết ơn vì những người đã xuất hiện trong cuộc đời của con, nguyện xin Chúa ban ân sủng để con nhìn họ với ánh mắt của Chúa và thực thi điều đó để chăm lo cho họ. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of the day, review the faces of those you met. What encounters have made you happy and which ones have not? Do you think someone needs you to ask for forgiveness? Have you had an attitude of mercy, or have you been inclined towards discord? Walking with others is a gift from God. Be thankful for the people in your life. Ask the Lord for the grace to see them as he sees them, and make your purpose to care for them. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 09/08/2022

    CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con hân hoan cùng với toàn thể Hội …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-08-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 08/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con xin …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.