Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-1

Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-1

🌳🌳🌳TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌳🌳🌳

NGÀY 05/01/2021

 

☀️CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG☀️

Con mở rộng tâm hồn và vòng tay mình để đón chào ngày hôm nay. Con dâng hiến cuộc sống của con để trở thành dấu chỉ về tình huynh đệ trong môi trường xung quanh để phục vụ tha nhân. “Mọi sự trong thiên nhiên là sự khao khát được phục vụ. Phục vụ mây, phục vụ gió, phục vụ luống cày. Nơi nào có cây để trồng, hãy tự mình gieo giống; chỗ nào có sai sót cần sửa đổi, tự mình phải sửa đổi; bất cứ nơi nào có sự nỗ lực mà mọi người đều né tránh, hãy tự mình chấp nhận nó ”(Gabriela Mistral). Cuộc sống của con là một lời mời gọi để phục vụ như Phi-líp-phê, người đã chia sẻ với Na-tha-na-en Tin mừng về việc gặp gỡ Chúa Giê-su (Ga 1, 43-51). Lạy Cha chúng con…..

☀️WITH JESUS IN THE MORNING☀️

Open your heart and arms to this new day. Offer your life to be a sign of brotherhood in your surroundings serving your neighbor. “All of nature is a yearning for service. Serve the cloud, serve the wind, serve the furrow. Where there is a tree to plant, plant it yourself; Where there is a mistake to amend, you amend it; Wherever there is an effort that everyone avoids, accept it yourself” (Gabriela Mistral). Your life is a call to service like Philip who shares with Nathanael the Good News of meeting Jesus (John 1:43-51). Our Father…..

— ∞  +  ∞ —

🎄CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🎄

Con dừng lại để tìm hướng đi cho tâm hồn mình và sẵn sàng với sứ mạng của Đức Kitô hơn. Đức Thánh Cha nhắc con nhớ rằng: “một công dân và một dân tộc sinh ra nhiều hoa trái chỉ khi họ biết hòa nhập cách sáng tạo, bằng cách mở lòng mình ra với người khác.” Sinh hoa trái cũng phụ thuộc vào việc chúng ta có thể đón nhận ra sao, và thật cần thiết để chúng ta có thể nuôi dưỡng thái độ mở ra vượt lên trên nỗi sợ hãi. “Vì thế, nỗi sợ làm mất đi khát vọng và khả năng gặp gỡ tha nhân của chúng ta”. Con người không là những địch thủ của nhau, mà là anh chị em trong Đức Kitô. Trong thời khắc còn lại của ngày hôm nay, con sẽ đối xử với mọi người như anh chị em của con.

🎄WITH JESUS DURING A DAY🎄

Pause to reorient your heart and make yourself more available to the mission of Christ. The Pope reminds us that “a person and a people are only fruitful if they know how to creatively integrate within themselves openness to others.” Bearing fruit also depends on how much welcoming capacity we can cultivate and for this it is necessary to overcome the fear of closeness. “Fear thus deprives us of desire and the ability to meet the other.” We are not competitors, but brothers and sisters in Christ. For the remainder of the day, treat others as brothers and sisters.

— ∞  +  ∞ —

🌟CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌟

Con tìm một nơi yên tĩnh để kết thúc ngày sống của con với bao ơn lành mà con đã nhận được. Hôm nay con đã đi cùng ai? Con có biết dành sự tôn trọng cho tha nhân không? Con biết ơn những người đã âm thầm giúp đỡ con mà con không hay biết. Nguyện xin Chúa cho con biết quyết tâm để có thái độ tiếp đón họ vào ngày mai. Kính mừng Maria …

🌟WITH JESUS IN THE NIGHT🌟

Find a quiet corner and get ready to end the day and be grateful for what you received in it. Who have you been with today? Were you able to cultivate respect for others? Be grateful for those people who help you that you may not be aware of. Resolve to have a welcoming attitude tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 08-08-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 08-08-2022⏰ 🌷(Mt 17,22-27)🌷 Khi thầy trò tụ họp ở …

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 07/08/2022

  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con bắt đầu ngày Chúa Nhật với …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.