Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-01

Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-01


🌺🌺🌺
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌺🌺

NGÀY 08/01/2021

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG⚡️

“Lạy Chúa, hôm nay con muốn đón nhận ngày mà Người ban cho con với tình yêu. Xin giúp con có một thái độ nhân từ với mọi điều và luôn bảo vệ những ý tốt của anh chị em con.” “Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều/” (Mc 6, 34-44). Con luôn nhớ rằng “lòng trắc ẩn là ngôn ngữ của Thiên Chúa” (ĐGH Phanxicô). Con muốn diễn tả lòng trắc ẩn và sự dịu dàng trong cử chỉ của con và đem áp dụng ý nguyện của tháng trong cộng đoàn của chúng con. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING⚡️

“Lord, today I want to receive the day that you give me with love. Help me to have a benevolent attitude above all else and always save the good intention of my brothers and sisters.” “When he disembarked, he saw so many people that he felt compassion for, for they were like sheep without a shepherd, and he began to teach them many things” (Mark 6:34-44). Always remember that “compassion is the language of God” (Pope Francis). Express compassion and tenderness in your gestures, embodying the intention of the month in your community. Our Father…..

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Nghỉ ngơi đôi chút giữa ngày. Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi con tập luyện cách chuyện trò sao cho tình anh chị em được phát triển. “Chúng ta có thể cùng nhau tìm kiếm chân lý trong cuộc đối thoại, trong chuyện trò bình dị hay bình luận gay gắt. Con đường đối thoại này là một hướng đi kiên nhẫn, có thể tạo ra im lặng hay đau khổ và khả năng chịu đựng, điều này góp nhặt nên kinh nghiệm lâu dài từ nhiều con người và nhiều quốc gia.” Con tự vấn chính mình xem những cuộc chuyện trò của con lâu nay như thế nào? Con có kiên nhẫn và dành thời gian để hiểu người khác không? Hay chỉ là lo lắng và muốn lý luận thắng họ? Con tìm kiếm điều tốt và sự thật trong cuộc đối thoại. Dâng ngày sống còn lại của con với mục đích ấy.

WITH JESUS DURING A DAY

Take a break in your day. Pope Francis invites us to cultivate conversation to grow in fraternity. “Together we can search for the truth in dialogue, in calm conversation or in passionate discussion. It is a persevering path, also made of silence and suffering, capable of patiently collecting the long experience of individuals and peoples.” How are your conversations? Are you patient and take time to understand your neighbor? Or do anxieties and wanting to reason win you over? Look for the good and the truth in the dialogue. Offer up your day for this purpose.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI⭐️

Con chìm sâu vào cõi lòng và tạ ơn vì một ngày nữa sắp kết thúc. Ngày hôm nay của con như thế nào? Con nhìn vào những khoảnh khắc mà con gặp khó khăn với một ai đó. Những suy nghĩ nào chợt đến trong tâm trí con? Thái độ của con như thế nào? Con đã nuôi dưỡng sự hiệp nhất hay là sự chia rẽ? Lạy Chúa, khi đối diện với những xung đột đó, xin cho con biết xây dựng những nhịp cầu, đừng để con bị dẫn dắt bởi những cảm xúc chống đối nhưng cũng đừng từ bỏ những mục tiêu tốt đẹp của con. Con xin ghi nhớ và thực thi điều đó ngay ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT⭐️

Go inside yourself and be thankful for the day that is ending. How has it been? Look at the moments when you had found difficulty with someone. What thoughts appeared? What attitudes did you have? Did you cultivate unity or division? In the face of conflicts, ask God for help to build bridges, do not be guided by your adverse feelings and do not abandon your good purposes. Take note and practice it starting tomorrow! Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 08-08-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 08-08-2022⏰ 🌷(Mt 17,22-27)🌷 Khi thầy trò tụ họp ở …

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 07/08/2022

  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con bắt đầu ngày Chúa Nhật với …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.