Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-01

Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-01


🌺🌺🌺
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌺🌺

NGÀY 10/01/2021

 

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥

Con phó dâng ngày sống hôm nay lên Cha, và xin được ở lại trong tình yêu của Ngài. “Lạy Cha, xin cho những lời Ngài nói với Chúa Giê-su được vang vọng bên tai con. Con muốn trở thành người con Cha hết mực yêu dấu, và sống như một công dân thực thụ trong Vương Quốc của Cha. Xin cho con trung thành với sứ mạng lòng thương xót của Cha, xin gợi lên trong con nguồn cảm hứng trong những quyết định giúp con thực hiện sứ mạng theo cách mà Chúa Giê-su đã chọn. “Con là Con yêu dấu của Cha” (Mc 1, 7-11) Con lặp lại những lời này trong tim mình. Lạy Cha chúng con…

💥WITH JESUS IN THE MORNING💥

Surrender your day to the Lord, and let yourself be baptized in his love. “Father, today I let these words that you addressed to Jesus ring in my ears. I want to be your beloved son or daughter and live as a true citizen of your Kingdom. Make me faithful to your mission of compassion, inspire me with the decisions that help me carry it out in the same style that Jesus chose.” “You are my very dear Son” (Mark 1:7-11). Repeat these words in your heart throughout the day. Our Father…..

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY☀️

Con dừng lại một chút vào giữa ngày. Ý cầu nguyện trong tháng này mời gọi chúng con vun đắp tình huynh đệ như một thái độ sống. Như lời Đức Thánh Cha nói: “Tình yêu không bận tâm đến việc người anh em bị thương đến từ đâu. Vì chính tình yêu sẽ phá vỡ xiềng xích của sự cô lập và chia cắt giữa chúng ta, xây nên những nhịp cầu. Tình yêu cho phép chúng ta xây dựng một gia đình tuyệt vời, nơi chúng ta cảm nhận là nhà. Tình yêu biết thương cảm và trân trọng.” Con yêu thương bao nhiêu? Tình yêu dành cho tha nhân là một lòng kiên quyết luôn muốn điều tốt cho người ấy. Con làm mới lại lễ dâng lên Chúa.

WITH JESUS DURING A DAY☀️

Pause your day. Take up the intention of this month that invites us to cultivate fraternity as an attitude of life. As Pope Francis says, “love does not care if the injured brother is from here or from there. Because it is love that breaks chains that isolate and separate us, building bridges. Love allows us to build a great family where we can feel at home. Love knows compassion and dignity.” How much do you love? Love for others is a constant decision to want good for your neighbor. Renew your daily offering.

— ∞  +  ∞ —

🌟CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌟

Con để tâm trí được tĩnh lặng và dần đi vào sự thinh lặng nội tâm. Có ân sủng đặc biệt nào con được nhận trong hôm nay không? Con dâng lời tạ ơn. Tình yêu của Thiên Chúa đi qua cửa nhà con hôm nay. Con nhìn vào những trạng huống con đã sống hôm nay, và những người con đã đối đãi. Con có thái độ nào? Con tiếp nhận, chào đón, hay ích kỷ? Con viết ra những điều con khám phá, và quyết định thay đổi tốt hơn vào ngày mai, với nguồn cảm hứng và sự phán đoán nhạy bén hơn. Kính mừng Maria…

🌟WITH JESUS IN THE NIGHT🌟

Quiet your mind and regain inner calm at the end of the day. Is there any special grace you received today? Be thankful for this grace. The love of the Lord passed through your door this day. Look at it in the situations you have lived today and in the people with whom you have dealt with. What was your attitude? Was it receptive and welcoming or was it selfish? Write down what you discover and make a resolution to grow tomorrow in greater receptivity and awareness. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

 

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 08-08-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 08-08-2022⏰ 🌷(Mt 17,22-27)🌷 Khi thầy trò tụ họp ở …

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 07/08/2022

  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con bắt đầu ngày Chúa Nhật với …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.