Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-01

Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-01


🌺🌺🌺
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌺🌺

 NGÀY 29/01/2021

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con khởi đầu ngày mới trong tinh thần tín thác. Ân sủng của Thiên Chúa làm việc trên con, dù cho con không thể ngay lập tức thấy được quả ngọt. “liên đới trong những điều thiết yếu; tự do trong những nghi ngại; và bác ái trong tất cả mọi sự.” (thánh Augustino) “hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết” (Mc 4,21-26) Đấu tranh cho công lý và hòa bình mà không mong được đền đáp, con xin dâng lên Cha những điều tốt đẹp nhất nơi con, và dâng ngày sống hôm nay theo ý cầu nguyện của ĐGH. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Start the day with a confident spirit. The grace of the Lord works, even if we do not immediately see the fruits. “In necessary things, unity; in doubtful, freedom; and in all of them, charity” (Saint Augustine). “The seed would sprout and grow, he knows not how” (Mark 4:26,34). Work for peace and justice without expecting anything in return, giving your best. Offer your day for the Pope’s intentions. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dừng lại để nhìn vào tâm hồn được chiếu rọi bởi tình yêu Thiên Chúa, mà hằng ngày Người vẫn biểu lộ dư tràn trong cuộc đời con, dù nhiều lúc con chẳng cầu xin điều ấy. “Luôn có nhân tố ‘cho đi nhưng không’: tức là khả năng làm một việc nào đó chỉ đơn giản vì nó là điều tốt, chứ không màng đến lợi ích cá nhân hay sự đáp đền.”(ĐGH Phanxicô) Con đã liên đới với mọi người như thế nào? Con đã làm điều ấy thật tốt, dù cho con không hề được trả công? Ân huệ trong mối tương quan giữa con người là dấu hiệu rõ nét về sự tự do nội tâm và tình yêu cho điều thiện, như tình yêu của Thiên Chúa. Con xin hạ quyết tâm để dấn thân tự nguyện trong buổi chiều hôm nay.

WITH JESUS DURING A DAY

Pause to look at your heart in the light of the love of the Lord that every day manifests itself freely in your life, without demands. “There is always the factor of “gratuitousness”: the ability to do some things simply because they are good in themselves, without concern for personal gain or recompense.” (Pope Francis) How do you connect with others? Do you do good, even when you do not receive any payment? Gratuity in human relationships is a clear sign of interior freedom and love of the good, like that of the Lord. Make a resolution to give of yourself for free this afternoon.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhìn ngắm tâm hồn mình và cảm thấy biết ơn vì một ngày nữa lại gần trôi qua. Cuộc sống của con đã trôi qua như thế nào? Con nhìn lại những lúc sóng gió xảy đến giữa con và mọi người. Điều gì đã hiện đến trong tâm trí con? Và thái độ của con là gì? Con đã vun đắp sự hiệp nhất hay chia rẽ? khi con đối diện với những sự đấu tranh nội tâm ấy, xin Chúa giúp con biết xây dựng những cầu nối, đừng để con bị dẫn lối bằng những cảm xúc tiêu cực, hay bị đẩy lùi xa khỏi những mục đích tốt đẹp. Con sẽ chú tâm hơn và bắt đầu thực hành điều tốt đẹp vào ngày mai. Kính mừng…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Go inside yourself and be thankful for the day that ends. How has it been? Look at the moments when you had some difficulty with someone. What thoughts appeared? What attitudes did you have? Did you cultivate unity or division? In the face of conflicts, ask God for help to build bridges, do not be guided by your adverse feelings and do not abandon your good purposes. Take note and practice it starting tomorrow! Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 25/11/2021

    CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con dâng ngày mới lên Thiên Chúa và …

Mến Yêu Hằng Ngày, 24-11-2021

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 24-11-2021⏰ 🌷(Lc 21,12-19)🌷 “Nhưng trước khi tất cả các …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.