Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-03-2021

Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-03-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04/03/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con đón nhận ngày mới bằng lòng biết ơn, và mở rộng con tim với tình yêu mà Cha đã ban tặng con hôm nay. “Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.” (Lc 16,31) Trong lòng thương xót vô biên, Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm trong hình hài Chúa Giê-su để sống giữa chúng ta. Bằng việc phục vụ tha nhân, Ngài đã dạy chúng con cách sống. Chính tội lỗi của chúng con đem đến thập giá và cái chết của Ngài. Chúng con biết rằng Ngài đã sống lại và ở giữa chúng con. Cớ gì chúng con không noi gương Ngài để đối đãi với anh chị em mình? Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Receive the day that begins with gratitude and open your heart to the love that God has in store for you today. “If they do not listen to Moses or the prophets, even if a dead man is raised, they will not listen to him” (Luke 16:31). In his infinite mercy, God became man in Jesus to live as one of us. By serving others, he taught us how to live. Our sins led to the cross and his death. We know that he was resurrected and is in our midst. What excuse are we going to give for not imitating his life with our brothers and sisters?  Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Buổi chiều tới, con dừng lại và khơi dậy ngày sống hôm nay trong lòng mình. Con thấy biết ơn về điều gì? “Trước sự nặng nề của tội lỗi, Thiên Chúa đáp trả lại bằng sự thứ tha trọn vẹn. Lòng thương xót sẽ luôn lớn hơn bất cứ tội lỗi và không ai có thể đặt ra giới hạn cho tình yêu vị tha của Thiên Chúa” (ĐGH Phanxicô). Chỉ có sự tự do là có thể làm giới hạn lòng vị tha của Thiên Chúa. Chấp nhận và hưởng nếm lòng nhân từ vô bờ của Chúa Cha, và đừng giữ mãi những lỗi lầm hay thiếu sót. Con chuẩn bị đời sống của mình với ý thức rằng mình được tha thứ và tìm kiếm tha thứ.

WITH JESUS DURING A DAY

The afternoon is about to begin. Stop and relive your day today from your heart. What are you thankful for? “Before the gravity of sin, God responds with the fullness of forgiveness. Mercy will always be greater than any sin and no one can put a limit on God’s forgiving love” (Pope Francis). Only our freedom is capable of limiting God’s forgiveness. Accept and savor the infinite goodness of our Father and do not cling to your faults or mistakes. Prepare to live knowing you are forgiven and seek to forgive.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Trong buổi chiều tĩnh lặng này, con nhìn lại một ngày của con với Chúa là Đấng ở thẳm sâu trong tâm hồn con. Con cám ơn Chúa vì những hồng ân mà con đã nhận được. Những điều gì con đã sống trong ngày hôm nay với tình yêu, sự cống hiến, lòng quảng đại, sự tự do? Hay những khoảnh khắc nào con đang sống trong thế phòng thủ, miễn cưỡng, sợ hãi, nhỏ nhen? Con có nghĩ rằng có điều gì đó cần sửa đổi không? Con nhớ rằng: khả năng được giải thoát sẽ mang lại niềm vui và mở rộng trái tim. Những thương tích của con đã được Chúa chữa lành và tha thứ. Con xin trao mình con để hân hoan vì được chữa lành và hòa giải trong Bí tích giao hòa. Con xin dâng lên Chúa ngày sống và tương lai đổi mới của con. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

In the silence of the afternoon, review your day with the Lord who is deep within you. Be grateful for all the gifts received. What things of this day have you lived with love, with dedication, with generosity, or with freedom? What moments did you live on the defensive, with reluctance, with fear or with pettiness? Do you think there is something to amend? Remember: the possibility of being released brings joy and widens the heart. Where your cut or bruise is, it is there that God heals and forgives you. Give yourself the joy of allowing yourself to heal and reconcile in the Sacrament of forgiveness. Offer to the Lord your day and your renewed tomorrow.  Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 25/11/2021

    CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con dâng ngày mới lên Thiên Chúa và …

Mến Yêu Hằng Ngày, 24-11-2021

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 24-11-2021⏰ 🌷(Lc 21,12-19)🌷 “Nhưng trước khi tất cả các …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.