Dollarphotoclub_78851251

Kiểm tra tương tự

Người gọi anh, anh theo Người (24.10.2021 – Chúa nhật 30 Thường niên, Năm B)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/CN30TNB_MC10_46_52.mp3 Lời Chúa: (Mc 10, 46-52) 46 Hôm ấy, Khi Ðức Giêsu cùng với các …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-10-2021

  🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 23/10/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, xin …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.