Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-03-2021

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-03-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/03/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Ngày mới lại đến, con thức dậy với một trái tim xin vâng và để bản thân mình được ngạc nhiên trước ánh nhìn nhân từ của Cha. “Các vệ binh trả lời: “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!”. Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng: “Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao?” (Ga 7, 46-47). Trong những lúc gặp gỡ với Chúa Giê-su, chúng ta rất dễ bị nhầm lẫn nếu ta mong đợi sẽ có một cuộc đàm đạo. Chính Ngài là Tin Mừng của Thiên Chúa, là Cha của lòng thương xót vô biên, Người đã trao trọn thân mình cho chúng ta – những đứa con của Người. Con xin quyết tâm dành những thời khắc riêng chỉ để gặp gỡ Ngài. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Wake up to the new day with a willing heart and let yourself be amazed by the merciful gaze of the Lord. “They answered: ‘No man ever spoke as that man speaks.’ The Pharisees replied: ‘Have you also been deceived?’ (John 7:46-47). In the encounter with Jesus, it is easy to get confused if we are looking for a discourse. He himself is the good news of a God the Father of infinite mercy who gives himself entirely to us, his children. Make the resolution of dedicating an exclusive time to meet Him. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dành chút thời gian để gặp gỡ Chúa Giê-su, hoặc Mẹ của Người, và nhìn lại xem có biết bao nhiêu ánh nhìn yêu thương từ Thiên Chúa mà con đã cảm nhận được trong hôm nay. “Trong Bí tích Hoà Giải, Thiên Chúa đã bày tỏ con đường hoán cải để về với Ngài cũng như mời gọi ta cảm nghiệm sự thân tình với Ngài một lần nữa. Sự hoà giải muốn đạt được, thì đầu tiên ta phải biết bắt đầu sống bác ái, bởi vì tình yêu của Chúa đã bao trùm muôn vàn tội lỗi.” (ĐTC Phanxicô). Xin cho con biết xét mình cẩn thận để lãnh nhận Bí tích Hoà Giải cách sâu sắc. Con sẽ bắt đầu bước đầu tiên: Nhớ đến điều mà con muốn tạ ơn Cha.

WITH JESUS DURING A DAY

Pause to meet Jesus, or his Mother, and review how many merciful looks from God you have felt today. “In the Sacrament of Forgiveness, God shows the way of conversion towards him and invites us to experience his closeness again. It is a forgiveness that is obtained, first of all, by beginning to live charity, because it is the father’s love that covers the multitude of sins” (Pope Francis). Prepare yourself to deeply receive the Sacrament of Forgiveness. First step: remember what you want to thank the Father for.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Gác lại những công việc, con nhìn ngắm một ngày sống của mình. Con nghĩ về những cử chỉ yêu thương mà con đã trao đi và nhận lại hôm nay. Đâu là những người đã hiện diện trong những cử chỉ ấy? Con xin tạ ơn Chúa vì từng người một. Liệu con đã có thể trao thêm nhiều yêu thương hơn đến một ai đó? Có ai đó đang cần sự tha thứ từ con không? Và liệu con có biết rằng con đã nhận được sự tha thứ từ Chúa? Xin cho con nhận thức được tội lỗi của mình cùng sự tha thứ của Thiên Chúa, để con có thể dễ dàng gánh vác những thiếu sót nơi tha nhân. Con xin đặt mọi sự trong đôi tay yêu thương của Chúa và hạ quyết tâm sẽ dâng Ngài hết mọi điều ấy nơi Bí tích Hoà Giải. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Leave your house work to review up the day. Put your attention on the gestures of love given and received today. What people are in them? Give thanks for each one. Could you have been more loving to someone? Is there a brother who needs to be forgiven by you? Do you know yourself forgiven by the Father? Being aware of your own sin and of the Lord’s forgiveness enables you to more easily bear the sin of others. Leave everything in the hands of mercy and make your resolution to bring all these things to the Sacrament of Reconciliation. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 22-10

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 6, 22-10-2021⏰ 🌸(Lc 12,54-59)🌸  Đức Giê-su cũng nói với đám …

“Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?” (Ngày 22 tháng 10 năm 2021 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên)

  “Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?” (Lc 12, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.