Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-04-2021

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-04-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/04/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày mới trong niềm hy vọng vào những tin tức tốt lành. Thinh lặng và phản tỉnh là những thái độ được sinh ra từ trái tim, và chuẩn bị dọn lòng đón nhận sự phục sinh của Chúa Giê-su. Trong thế giới ngày nay, vẫn tồn tại sự thiếu công bằng dưới những kiểu cách khác nhau. Con hồi tưởng lại việc Chúa Giê-su bị kết án tử hình, và chấp nhận thân phận một cách tự nguyện, vì tình yêu đối với loài người. Con xin dâng ngày sống cùng với sự chờ đợi, lời nguyện và việc làm để cầu xin cho các quyền căn bản của con người. Lạy Cha chúng con ở trên trời,…

WITH JESUS IN THE MORNING

Let’s start the day in the hope of good news. Silence and reflection are attitudes that are born from the heart and prepare the way to welcome the resurrection of Christ. In today’s world, many forms of injustice persist. Recall Jesus condemned to death and accepting that fate voluntarily, out of love for humanity. Let us offer our day in waiting, in prayer, and in action for the fundamental rights of people. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Chúng ta được mời gọi để có hy vọng trong thế giới đang mất đi sự can đảm. Chúng ta được mời gọi đem tình yêu cùng niềm tôn trọng đến với tha nhân. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắn nhủ rằng “quyền hy vọng [mời gọi chúng ta] đến với một niềm hy vọng đích thực, sống trong niềm hy vọng là điều đến từ Thiên Chúa.” Sự chờ đợi phục sinh lấp đầy trái tim chúng ta với niềm hy vọng, và dẫn đưa sự chờ đợi ấy trở nên một nguồn hy vọng cho những kẻ yếu và bị tổn thương. Con phục vụ họ bằng cách nào? Làm cách nào con có thể mang hy vọng đến với những ai chưa cảm nhận được? Con nhận ra sứ mạng của mình là trao gửi hy vọng đến tha nhân bằng cách nào? Con đổi mới những lời nguyện xin của mình

WITH JESUS DURING A DAY

We are called to have hope in a discouraged world. We are called to love and respect others as brothers and sisters. Pope Francis says that “the right to hope [calls us to] a new, living hope that comes from God.” Waiting for the resurrection fills our hearts with hopeful joy and predisposes them to be a channel of hope for the marginalized and vulnerable. How can I serve others? How can I bring hope to those who do not have it? How can I realize my mission to bring hope to others? Let’s renew the offer.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm dần buông, con hoà vào chính mình và cảm tạ Chúa vì mọi điều con trải qua hôm nay. Những kinh nghiệm đều giúp con trưởng thành hơn bằng cách này hay cách khác. Liệu con có cộng tác cùng Chúa Giê-su trong sứ mạng của lòng thương xót hay không? Con có để tâm đến những ai đang cần con hay chưa? Như lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắn nhủ, “nhiều người… đang chứng minh về tình yêu thương của nhân loại và Thiên Chúa với những người thân cận, cống hiến cho những ai bệnh tật, [và] đặt sức khoẻ của mình ở tình thế nguy hiểm: họ được gọi là những anh hùng.” Con xin lỗi vì những điều con làm khi con chưa biết yêu thương và xin dâng lời quyết tâm vào ngày mai. Kính mừng Maria,…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of the day, enter into yourself and thank the Lord for all that you have experienced. These experiences have helped you to grow in one way or another. Did you collaborate with Jesus in His mission of compassion for others? Did you take into account those who were in need? As Pope Francis says, “so many people who… are demonstrating human and Christian love for their neighbor, dedicating themselves to the sick, [and] putting their own health at risk: they are heroes.” Apologize for what you did today that was not loving and write a resolution for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Chữa bệnh và tha tội (Ngày 6 tháng 12 năm 2021 – Thứ hai, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng)

Chữa bệnh và tha tội (Lc 5, 17-26)   17 Một hôm, khi Đức Giê-su …

Niềm tin vọng

  (A Week of Love)   Niềm tin ẩn đọng những mịt mờ, Như lời …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.