Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-04-2021

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-04-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/04/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con dâng lên Chúa ngày mới, chúng con hướng mắt về những người chịu tổn thương nhiều nhất, chúng con muốn được thúc đẩy bởi lòng trắc ẩn để hành động với nhiều sự liên đới và công bằng, cảm nhận rằng anh chị em thuộc về trách nhiệm của chúng con và hình phạt dành cho họ cũng là cho chúng con. “Để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3, 5b, 7b-15). Nguyện cho ngày mới của chúng con là một cơ hội mới đụng chạm đến những ranh giới hiện sinh của anh chị em chúng con, những người đang khóc than cho những quyền lợi cơ bản của mình. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

We offer you Lord this new day. We put our gaze on the most vulnerable, we want to move by compassion to act with more solidarity and justice, feeling that our brothers and sisters are our responsibility, that their penalties are ours. “So that everyone who believes in him may have eternal life” (John 3:5b, 7b-15). May our day be a new opportunity to approach the existential frontiers of our brothers and sisters who cry out for their basic rights. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Trong đời sống Kitô hữu của chúng ta, không thể thiếu Chúa Thánh Thần, là người chỉ đường. “Trên con đường ngay thẳng này, nhân vật chính chắc chắn là Chúa Thánh Thần, bởi vì Ngài là Đấng duy nhất có khả năng ban cho chúng ta ân sủng để can đảm tuyên xưng Đức Giêsu Kitô” (ĐTC Phanxicô). Cầu xin Thánh Thần soi sáng để con xây dựng hòa bình cho thế giới. Trên thực tế, sự hỗ trợ cách chân thành là tất cả mọi người đều được tiếp cận với một mái nhà, đất ở và công ăn việc làm. Con xin đổi mới của lễ dâng Cha theo ý cầu nguyện này.

WITH JESUS DURING A DAY

In our Christian life the Holy Spirit should be the indispensable guide of our life. “In this itinerary of frankness, the true protagonist is precisely the Holy Spirit, because He is the only one capable of giving us this grace of the courage to proclaim Jesus Christ” (Pope Francis). Let the Spirit guide us in building peace for the world genuinely supported by the fact that all human beings have access to a roof, to land and to work. Renew your offering for this prayer intention.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Tâm trí con lắng đọng và xin tạ ơn Cha vì một ngày nữa đã qua. Con quan sát những người đã ngang qua cuộc đời mình. Thái độ của con đối với họ như thế nào? Liệu con đã bỏ rơi ai đó nơi góc đường? Trong tháng này, con được mời gọi chú ý đến những người không ai nhìn thấy, những người “vô hình”, những ai đang đau khổ và “sống bên lề xã hội hoặc bị loại trừ”. Con cầu xin sự tha thứ nếu con lại rơi vào thói quen cũ và đưa ra quyết tâm cho ngày mai. Con có thể làm gì cho những người vô hình xung quanh mình? Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Quiet your thoughts and say thank you one more day. Observe the people who crossed your path. How was your attitude towards them? Is there one that was left on the edge of your path? This month you are called to be attentive to those who no one sees, to the “invisible,” to those who suffer and “live on the margins of society or are discarded.” Ask for forgiveness if you fell into old habits and make your resolution for tomorrow. What can you do for the invisible ones around you? Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-06-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 28/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, …

Mến Yêu Hằng Ngày, 27-06-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 27-06-2022⏰ 🌷(Mt 8, 18-22)🌷 Thấy xung quanh có đám …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.