Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-04-2021

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-04-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/04/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con đón nhận một ngày mới bằng trái tim rộng mở với lời mời gọi của Chúa Giêsu, để sống công bằng và trắc ẩn. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16). Con sẽ hành động một cách trong sạch trong các mối tương quan của mình, chân thành trao đi cho người khác theo quyền lợi của họ để thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của anh chị em. Phẩm chất của đời sống của tha nhân là trách nghiệm của chúng con. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Receive the day with an open heart to the call of Jesus Christ to live with justice and compassion. “God so loved the world that he gave his Only Begotten Son, so that everyone who believes in him may not perish, but may have eternal life” (Matthew 13: 54-58). Let us act with transparency in our ties, truthfully giving each one according to his right to always have his basic needs satisfied. The dignity of life of those who pass by is our responsibility. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Tình yêu của Thiên Chúa tràn đầy hơn con có thể tưởng tượng, đó là Lời Chúa nói với con ngày hôm nay, như Đức Thánh Cha Phanxicô nói “Đây là cách diễn đạt đơn giản nhất và nó tóm gọn tất cả Tin Mừng, tất cả niềm tin, tất cả thần học: Thiên Chúa yêu chúng ta bằng tình yêu tự do và vô biên. Đây là cách Thiên Chúa yêu thương chúng ta”. Có bao nhiêu tình yêu đã ở đó, trong những hành động của con? Yêu thương, phục vụ và cầu nguyện là những chìa khóa thiết yếu trong các mối tương quan của con để giảm nhẹ sự đau khổ của thế giới. Trong thời gian còn lại của ngày hôm nay, con sẽ làm cho sứ mạng của lòng trắc ẩn dành cho thế giới thành hiện thực.

WITH JESUS DURING A DAY

God’s love is more than we can imagine, that is what the word of God speaks to us today, as Pope Francis says “This is the simplest expression that sums up all the Gospel, all faith, all theology: God loves us with free love and without limits. This is how God loves us.” How much love is there in our actions? Loving, serving and praying are essential keys to our ties to relieve the suffering world. For the remainder of the day, let’s make our mission of compassion for the world a reality.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con đi vào sự thinh lặng nội tâm và biết ơn một ngày mới gần kề. Con chiêm ngắm Chúa Giêsu gần gũi với những người bất hạnh và tổn thương nhất. Con ngắm nhìn lại những khuôn mặt đã ngang qua con. Những cử chỉ của con có phản chiếu tình yêu của Chúa không? Liệu con đã đưa tay ra một cách thân thiện với bất kỳ ai cần đến mình? Có ai con đã không thích và bỏ rơi họ ở phía ngoài ranh giới trái tim mình không? Con cầu xin sự tha thứ nếu con đã không ở lại trong lòng thương xót của Chúa. Con có thể làm gì khác vào ngày mai? Con viết xuống một mục đích. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Enter silently inside yourself and be thankful for a new day. Contemplate Jesus close to the most unfortunate and the heartbroken. Review the faces that crossed your path. Have your gestures been a reflection of his love? Did you reach out your friendly hand to whoever needed it? Was there one that you did not like and remained in the peripheries of your heart? Ask for forgiveness if you did not remain in the compassion of the Lord. What could you do differently tomorrow? Write down a purpose. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 09/08/2022

    CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con hân hoan cùng với toàn thể Hội …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-08-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 08/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con xin …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.