Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-06-2021

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-06-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/04/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con chào đón một ngày mới trong niềm hân hoan kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra ở Valverde .“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,26-38). Con xin dâng lên đôi tay Mẹ Maria những người luôn phó thác mỗi ngày trong tay Mẹ, để những anh chị em khác biết sống với phẩm giá của mình, làm những công việc tông đồ để giúp mình trưởng thành hơn và biết cống hiến tài năng. Xin cho những nhu cầu cấp thiết của mọi người được dâng lên Cha và Người sẽ ban những ơn cần thiết cho họ. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Let us welcome this day with joy in which in some places Our Lady of the Valley is celebrated. “Rejoice! Full of grace, the Lord is with you!” (Luke 1:26-38). Let us place in the hands of our mother Mary those who commit themselves every day so that other brothers and sisters live with dignity, having access to work that allows us to grow as a person and put their own talents at service. May the needs of all reach the Father so that He may accept them. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con luôn ghi nhớ rằng: cầu nguyện cùng Chúa không phải chỉ để xin những ơn cần thiết, nhưng là để được gần gũi với Ngài. Lời cầu nguyện của con có đẹp lòng Chúa? Cuộc đời con đã trôi qua như thế nào? Thánh Augustino đã từng quả quyết rằng: “Chúng ta hãy cầu nguyện bền bỉ qua đức tin, hy vọng và lòng bác ái, với một niềm ao ước không ngơi.” Chúng ta hãy luôn cầu nguyện không ngừng nghỉ, đặc biệt trong tháng này, xin cầu cho những người đang đấu tranh cho quyền lợi cơ bản, để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có việc làm, nơi ở và đất đai.

WITH JESUS DURING A DAY

Pray to God not out of necessity, but to be close to Him, how is our prayer? What moves in our life? Saint Augustine tells us “We constantly pray through faith, hope and charity, with an uninterrupted desire.” Let us always pray without ceasing and this month especially for those who fight for fundamental rights, ensuring that many have access to work, shelter and land.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Bước vào giây phút thinh lặng cuối ngày, con xin biết ơn về tất cả những gì con đã lãnh nhận trong hôm nay. Ai đã đồng hành cùng con trong cuộc hành trình? Con có nhận thấy những điều tốt đẹp đang được ẩn giấu trong vẻ bề ngoài, nơi mỗi người anh chị em của mình không? Đức tin của con có biến đổi thành sự tôn trọng đối với những anh chị xung quanh mình, cũng như trong sự nhìn nhận về những khó khăn của mỗi người? Con luôn ghi nhớ trong lòng rằng:“ Đức tin luôn đòi hỏi chúng ta phải cho phép mình được chữa lành và biến đổi bản thân khỏi chủ nghĩa cá nhân… và phó thác bản thân mình trong tay Chúa.. để chống lại sự thờ ơ trong việc đối mặt với sự bạo hành phẩm giá con người.” Con xin dâng lên Cha những điều ấy và xin Người giúp đỡ con trong ngày mai. Kính mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

Enter the calm of the afternoon and be grateful for what you have received on this day. Who were part of your journey? Were you aware of the greatness of each one beyond their appearances? Did your faith translate into respect for what the other is and in consideration of their difficulties? Keep in mind that “faith always demands that we allow ourselves to be healed and converted from our individualism … and to commit ourselves … to counteract indifference in the face of violations of human dignity.” Talk about this with the Lord and ask for help for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 25/11/2021

    CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con dâng ngày mới lên Thiên Chúa và …

Mến Yêu Hằng Ngày, 24-11-2021

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 24-11-2021⏰ 🌷(Lc 21,12-19)🌷 “Nhưng trước khi tất cả các …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.