Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Mến Yêu Hằng Ngày, 27-06-2021

Mến Yêu Hằng Ngày, 27-06-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 3, ngày 27/04/2021 (Ga 10,22-30)

Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn. Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói: “Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.” Đức Giê-su đáp: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một.”

SUY NIỆM

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (Ga 10, 27)

Chúa Giê-su làm nổi bật sự tương phản giữa các mục tử. Điều này cũng được áp dụng cho các linh mục, các cha mẹ và cho tất cả chúng ta theo một cách thức riêng. Sự tương phản Chúa Giê-su đưa ra là giữa người mục tử quan tâm sâu sắc đến những người được giao phó cho họ và các mục tử chỉ quan tâm chăm sóc hời hợt, làm việc bởi động lực ích kỷ hơn là tình yêu.

Chúa Giê-su đã thể hiện một cách hoàn hảo tình yêu dâng hiến như một Mục tử nhân lành. Ngài sẵn sàng đi đến cuối con đường vì chúng ta, những con chiên của Ngài. Ngài sẵn sàng hy sinh tất cả. Ngài không để đau khổ, bắt bớ, hận thù, xỉ nhục ngăn cản sứ vụ chăm sóc mục tử của Ngài dành cho chúng ta một cách toàn diện và hoàn chỉnh. Gương sáng này truyền cảm hứng cho chúng ta, an ủi và khuyến khích chúng ta nhận biết tình yêu của Ngài dành cho chúng ta thực sự sâu sắc thế nào.

Tình yêu này cũng được nhìn thấy trong tình yêu vững bền của cha mẹ, anh chị em, hoặc bạn thân thiết. Tình yêu họ dành cho chúng ta không lay chuyển, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn, tình yêu ấy là một sự hỗ trợ tuyệt vời. Và tình yêu dành cho người khác như thế này tạo nên mối liên kết thiêng liêng sâu sắc, mạnh mẽ hơn bất kỳ khó khăn nào chúng ta có thể gặp phải. Sẽ chẳng có vấn đề gì khi “sói” tấn công chúng ta, chúng ta phải biết sự bảo vệ vững chắc của Vị Mục Tử nhân lành. Và khi chúng ta nhận ra tình yêu được biểu hiện trong sự hỗ trợ không ngừng nghỉ của người khác thì chúng ta được ân phúc gấp bội

Và Chúa Giê-su cũng nói đến sự tương phải, khi đề cập tới người làm thuê: vì anh không phải là mục tử nên khi thấy sói đến thì anh bỏ chạy. Việc chỉ ra người đàn ông này gây tổn hại thế nào đối với dân Chúa rất quan trọng. Vì ích kỷ, anh chạy khỏi trách nhiệm của mình, bỏ rơi đàn chiên. Chúng không được bảo vệ và dễ bị tấn công, tan tác.

Chúa Giê-su Mục tử nhân lành luôn ban tình yêu và sự trợ giúp không ngừng nghỉ cho chúng ta, nhưng Ngài cũng muốn chúng ta đáp lại bằng tình yêu không ngưng nghỉ chúng ta dành cho nhau.

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì sự hỗ trợ không ngừng nghỉ của Ngài cho con như là Vị Mục Tử của con. Và con tạ ơn Chúa vì những người đóng vai trò là khí cụ của Ngài về tình yêu sự cam kết sâu sắc này. Xin giúp con hoàn thành vai trò chăn dắt những người Ngài đã giao phó cho con. Xin giúp con đừng bao giờ chạy trốn khỏi trách nhiệm vẻ vang mà Ngài đã chọn gọi con. Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa.

____

Nhóm Bạn Đường Linh Thao biên dịch

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-11-2021

      ⏰ TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰ ⏰NGÀY 24/11/2021⏰ 🌻 CÙNG CHÚA GIÊSU …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-11-2021

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰ ⏰NGÀY 23/11/2021⏰ 🌻 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG 🌻 Khi ngày …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.