Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-05-2021

Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-05-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10/05/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Trước mắt con là một tuần mới sắp bắt đầu. Con cảm tạ Cha vì Cha luôn gìn giữ cuộc sống của con, mở rộng trái tim để con luôn sẵn sàng với sứ mạng mà Cha đã chuẩn bị. Xin Cha trao ban ân sủng để con làm chứng cho Ngài bằng lời nói cũng như việc làm. “Thần Khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy” (Ga 15, 26). Con xin dâng lên Cha mọi điều trong ngày sống này để cầu nguyện cho những người chịu trách nhiệm về tài chính biết làm việc với các chính phủ để bảo vệ công dân khỏi những mối nguy hại. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Before you, a new week has begun. Give thanks to the Lord who sustains your life and opens your heart to be available to the mission that He has prepared for you. Ask him for the grace to be able to bear witness to him, with your words and with your works. “The Spirit of truth will bear witness to me” (John 15: 26). Offer everything will live today for the Lord so that those responsible for the financial world collaborate with governments in order to protect citizens from danger.
Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con nghỉ ngơi đôi chút vào khoảnh khắc giữa ngày. Con giữ cho tim mình được tĩnh lại để gặp gỡ Chúa. Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở rằng: “Giáo Hội mời gọi những nhà cầm quyền hãy hết lòng trong việc phục vụ lợi ích chung của dân tộc mình.” Suy ngẫm lời nói này, con phản tỉnh lại cuộc sống của con và mối quan hệ xung quanh mình. Liệu con có đang sống tiết độ không? Con có biết san sẻ của cải cho anh chị em mình hay không? Con có làm điều đó trong âm thầm mà không cần đền đáp hay không? Con biết ơn vì câu hỏi này và trở lại công việc của mình với lòng can đảm.

WITH JESUS DURING A DAY

Take a break in the middle of this day. Quiet your heart for this encounter with the Lord. Pope Francis reminds us that “the Church invites rulers to be truly at the service of the common good of their peoples.” Based on these words, reflect on your own life and your relationship with those around you. Do you live soberly? Do you share your assets with others? Do you do it discreetly and without expecting anything in return? Be grateful for this question and return to your tasks of the day with courage.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con bình tâm khi ngày dần tàn. Con suy ngẫm về ánh sáng trong lời mời gọi của Đức Thánh Cha: “Chúng ta đừng giữ cho riêng mình những điều chúng ta nhận lãnh, nhưng hãy biết chia sẻ với anh chị em đang gặp khó khăn.” Hôm nay, con có sẵn sàng giúp đỡ và phục vụ anh chị em không? Con có biết chia sẻ của cải vật chất hoặc tinh thần với ai đang cần đến không? Xin Chúa lấy đi tính ích kỉ trong con và giúp con làm mới lại mục đích cho ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm yourself as the day comes to a close. Reflect on the light of an invitation from the Pope: “Let us not keep for ourselves what we have received; let us know how to share it with the brothers and sisters who suffer.” Were you available to help and serve your brothers and sisters? Were you able to share your material or spiritual goods with someone in need? Surrender your selfishness to the Lord and renew your purpose for tomorrow.  Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-04-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 23/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Trong thời khắc bắt …

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 22/06/2022

        CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con xin tạ ơn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.