Trang nhà / ____BÀI TIÊU ĐIỂM / [Trực Tiếp ở Ngoại quốc] Thánh lễ và học hỏi Online Năm Inhã

[Trực Tiếp ở Ngoại quốc] Thánh lễ và học hỏi Online Năm Inhã

Từ ngày 22 tháng 5 này, Dòng Tên bước vào Năm Thánh Inhã, với biến cố Pamplona và sau đó là hành trình hoán cải của ngài.

Đây là chương trình dành cho người Việt ở ngoài Việt Nam và cho những ai ở trong nước, nhưng không thể đến tham dự Thánh Lễ và các buổi hội thảo. Do đó, chương trình này chỉ thực hiện trên Online dưới hình thức: Zoom, Youtube và Facebook. (Zoom ID: 821 3625 2515; passcode: inha500).

Đường link Youtube:

 

Cụ thể ngày 22 tháng 5, lúc 19:00 đến 21:00 giờ (giờ Việt Nam), chương trình thánh Lễ khai mạc và sau đó là học hỏi chia sẻ, do cha Giuse Nguyễn Công Đoan SJ, phụ trách:

Chương trình tháng 6:

Tháng 7:

Tháng 8 nghỉ Hè. Tháng 9:

Dưới đây là chương trình Online trong năm thánh Inhã:

Tháng Người trình bày Đề tài
T. Bảy 22 Tháng 5 Lm. Giuse Nguyễn Công

Đoan SJ.

Con đường canh tân từ bên trong
T. Bảy 19. Tháng 6 Thầy Giuse Phạm Đình Ngọc

SJ

Tuổi Thơ & Hành Trình Hoán Cải Của Thánh I-nhã
T. Bảy 17. Tháng 7 Lm. Phanxicô-Giuse

Nguyễn Mai Kha SJ.

Dung Mạo Hiệp Sĩ I-nhã
Tháng 8 Nghỉ Hè
T. Bảy 18. Tháng 9 Thầy Sáu An-tôn Trần Khắc Bá, S.J. Cách cầu nguyện „tìm Chúa trong mọi sự” của I-nhã
T. Bảy 16. Tháng 10 Thầy Giuse Trần Văn Ngữ SJ Vài Trò của Đức Maria trong linh đạo I-nhã
T. Bảy 20. Tháng 11 Thầy Sáu Quý và Chị Dung

(USA)

Đào luyện đời sống thiêng liêng dựa

trên những chỉ dẫn của I-nhã

T. Bảy 18. Tháng 12 Lm. Phê-rô Lê Hoàng Nam

SJ.

Suy niệm “Kinh Quảng Đại”
NĂM 2022
T. Bảy 15. Tháng 1 Lm. Giuse Maria Cao Gia An

SJ.

Chiều kích hành hương của I-nhã
T. Bảy 19. Tháng 2 Vũ Chí Kiên, SJ Tìm hiểu “nguyên lý và nền tảng”
T. Bảy 19.03.22 Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ Linh thao, trường học trở nên con cái tự do của Chúa
T. Bảy 02.04.22 Lm. Phê-rô Nguyến Đức Trí

SJ.

Tìm hiểu về Linh Thao: vận hành và những đặc nét của nó.
Tháng 7 THÁNH LỄ KẾT THÚC NĂM I-NHÃ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.