Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-05

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-05

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 28/05/2021⏰

☀CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG☀️

Con mở rộng trái tim để đón nhận ngày mới Chúa thương ban. Với những người con gặp hôm nay, xin giúp con đặt vào tay họ những dự định trong lịch trình của con. Có thể con có kế hoạch đi đến nhà thờ để gặp gỡ Chúa. Nếu có thể, con sẽ sắp xếp thời gian để đến nhà cầu nguyện: “Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện” (Mc 11,17). Lạy Chúa, con xin dâng công việc trong ngày sống này lên đến Chúa để cầu nguyện theo ý định của Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Open your heart to this new day that God gives you. With the people you meet today, put in their hands what you have planned on your agenda. Maybe you have on your agenda to go to a church to have an encounter with God. If possible, schedule a time to approach the house of prayer: “My House will be called House of Prayer” (Mark 11:11-26). Offer your works today for the intentions of the Pope. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🌻

Lạy Chúa, xin giúp con xua tan mọi âu lo buồn phiền và những gì khiến con lo lắng trong khoảnh khắc này. Xin giúp con thinh lặng trong tâm hồn để gặp Chúa trong chiều nay. Con nhìn lại sự việc đã trải qua cho đến hiện tại … những khoảnh khắc mà con có thể đã không đáp lại lời kêu gọi mà Chúa đã tạo ra cho con … sự dữ mà con đã tìm thấy xung quanh mình, và những chi tiết nhỏ về điều tốt lành mà con đã gặp. “Tham nhũng tràn lan cùng việc trốn thuế ích kỷ đã làm lu mờ tầm nhìn của toàn cầu. Khát vọng quyền lực và sở hữu thì không có giới hạn ”(ĐTC Phanxicô). Xin Chúa giúp con nhìn lại cuộc sống của mình dưới ánh sáng của suy tư từ Đức Giáo Hoàng.  

WITH JESUS DURING A DAY

Calm your worries and what worries you for a moment. Make inner silence to meet Jesus this afternoon. Review what you have experienced so far … the moments when you may not have responded to the call that God made you … the evil that you have found around you, and the small details of good that you have come across so far. “Rampant corruption and selfish tax evasion have assumed global dimensions. The desire for power and having has no limits” (Pope Francis). Review your life in the light of the Pope’s reflection.

∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI✨

Kết thúc một ngày bình an, xin Chúa soi dẫn con bước vào trái tim mình, và biết ơn những gì con đã trải qua trong ngày. Con có cảm thấy điều gì đó ràng buộc con và ngăn cản con trao ban bản thân cho người khác không? Điều gì mà con không muốn buông bỏ và không cho phép con lớn lên trong Tình Yêu? Con đã neo giữ trái tim mình ở đâu hôm nay, trong tay Chúa quan phòng hay trong vòng an toàn của thế gian? Tình yêu đích thực thì giải phóng con khỏi mọi ràng buộc. Nguyện xin Chúa thứ tha nếu hôm nay con đã bám víu vào sự ích kỷ của mình mà bỏ bê tình yêu của người anh em bạn hữu. Đâu là điều mà con có thể làm khác đi vào ngày mai để được lớn dần trong tự do và niềm yêu mến muôn loài? Con xin viết ra những mục tiêu của mình cho ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, enter your heart and be grateful for what you experienced. Do you feel that something binds you and prevents you from giving yourself to others? What is it that you do not want to let go of and that does not let you grow in Love? Where did you anchor your heart today, in God or in human security? True Love frees you from all ties. Ask for forgiveness if today you clung to your selfishness and neglected the love of your brother. What can you do differently tomorrow to grow in freedom and love all creatures more? Write your purpose. Hail Mary….

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-09-2021

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 20/09/2021⏰   🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con …

Đèn được đặt trên đế (20.9.2021 – Thứ hai, sau Chúa Nhật XXV Thường Niên)

  Đèn được đặt trên đế (Lc 8, 16-18)   Trong bài Tin Mừng của …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.