Trang nhà / Năm Thánh / Chương trình ‘Nói Chuyện Thiêng Liêng Online’ trong Năm Inhã

Chương trình ‘Nói Chuyện Thiêng Liêng Online’ trong Năm Inhã

Bạn có thể hiểu rõ hơn về ‘Nói chuyện Thiêng liêng’, mời bạn đọc thêm tại: http://linhthao.net/luutru/2049.
Sau khi đã hiểu thế nào là ‘Nói chuyện Thiêng liêng’ rồi và các bạn ước ao muốn tham gia chương trình này, các bạn có thể đăng ký tại link sau:

Kiểm tra tương tự

Inhaxio Loyola – bí quyết tìm lẽ sống cho đời

Chúa đã ban cho Giáo Hội rất nhiều vị thánh. Họ đều là những anh …

Đôi nét về Thánh I-nhã Loyola

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.   I-NHÃ CON NGƯỜI QUẢNG ĐẠI Trong cuộc tử …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.