Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Mến Yêu Hằng Ngày, 04-06-2021

Mến Yêu Hằng Ngày, 04-06-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 6, ngày 04/06/2021 (Mc 12, 35-37)

Khi giảng dạy trong Ðền Thờ, Ðức Giêsu lên tiếng hỏi: “Sao các kinh sư lại nói Ðấng Kitô là con vua Ðavít? Chính vua Ðavít được Thánh Thần soi sáng đã nói:

Ðức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi:

bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,

để rồi bao địch thù,

Cha sẽ đặt dưới chân Con.

Chính vua Ðavít gọi Ðấng Kitô là Chúa Thượng, thì do đâu Ðấng Kitô lại là con vua ấy được?” Ðám người đông đảo nghe Ðức Giêsu cách thích thú.

SUY NIỆM

“Chính vua Ðavít gọi Ðấng Kitô là Chúa Thượng, thì do đâu Ðấng Kitô lại là con vua ấy được?”

Trong thời Do Thái, Con Vua Đa-vít là một danh hiệu chỉ Đấng Cứu Thế. Quả thật, Đấng cứu thoát mà họ mong chờ từ lâu, Người thuộc dòng dõi Vua Đa-vít. Và chính Chúa Giê-su cũng thường được đám đông gọi bằng danh hiệu này. Vua Đa-vít cũng đã thừa nhận rằng Đấng Cứu Chuộc được sinh ra từ dòng dõi nhà vua. Nhưng theo như lời tiên tri ghi trong Thánh Vịnh 110, Đấng Cứu Chuộc không chỉ là con cháu ông, nhưng còn là Chúa và là Đấng giải thoát ông. Ngài sẽ thống trị không chỉ Israel, mà cả các quốc gia. 

Bằng cách nào Vua Đa-vít lại nhận biết Đấng Me-si-a là Con Thiên Chúa và là Chúa Thượng? Chính Chúa Giê-su đã khẳng định, Thánh Thần đã mặc khải cho Vua biết điều này. Rằng Đấng mà toàn nhân loại đang chờ đợi không chỉ thuộc dòng dõi chí tôn. Mà Ngài sẽ giải phóng các dân tộc dưới ách thống trị của kẻ thù . Như Chúa Thánh Thần đã mặc khải nơi Vua Đa-vít thế nào, Ngài vẫn tiếp tục sứ mệnh mặc khải như vậy nơi mỗi con người, luôn mở rộng con tim và nhận thức để đón nhận thánh ý của Ngài.

Chúa Giê-su tự ý thức được mình thuộc dòng dõi Vua Đa-vít, đồng thời cũng là Thiên Chúa cao cả. Như thánh Phao-lô đã viết “không ai có thể nói rằng: “Ðức Giêsu là Chúa”, nếu người ấy không ở trong Thần Khí.” (1Cr 12, 3). Chúa Giê-su không giải thoát thế gian bằng đội quân hùng mạnh. Nhưng bằng quyền năng của Thần Khí, Chúa Giê-su đã chinh phục dân Ngài. Để dẫn vào một thế giới công bình, bình an, vui vẻ. Ngài đã chiến thắng kẻ thù bằng tình yêu cao cả và sự hy sinh trên thập giá. Để tha thứ và đem lại sự tự do đích thực cho con người. 

Chúa Giê-su là Thiên Chúa, là ý nghĩa gì? Từ “Chúa” theo cách thường được hiểu là người cai trị, nói cách khác là Vua. Người có uy quyền, thuộc dòng dõi cao quý và sẵn sàng xả thân vì nước. Có một điều, chúng ta khó nhận thấy, rằng ta đang bị ai đó hoặc điều gì đó cai trị. Nếu ta đặt Thiên Chúa hoặc một thứ gì đó quyền lực lên trên hết, ta sẽ phục tùng điều đó hoàn toàn vô điều kiện. Những thứ quyền lực dễ dàng thâu tóm ta ví dụ như những tính nết xấu (tức giận, ham muốn xác thịt, đố kỵ, thù hận…), những thú vui cờ bạc, rượu chè, ma túy,… Nhưng chỉ duy nhất Thiên Chúa mới đích thực có thể giải phóng ta, để ta hoàn toàn yêu và được yêu một cách trọn vẹn nhất. Khi ta tuyên xưng Chúa Giê-su là Thiên Chúa, đồng nghĩa ta mời Ngài bước vào cuộc đời và làm chủ mọi lời nói, suy nghĩ, hành động và mọi tương quan trong đời sống ta. Ta đã chọn điều gì chi phối tình cảm, lý trí và mọi mối quan hệ trong đời sống? Liệu lựa chọn đó có phải là Thiên Chúa? Và Ngài đang đứng ở vị trí nào trong thứ tự ưu tiên của ta?

“Lạy Chúa Giê-su, con yêu mến Ngài, con tin Ngài là Đấng Thiên Sai, là Con Vua Đa-vít, là Con Thiên Chúa và là Vua Is-ra-el. Ngài là Thiên Chúa của con và mọi luật lệ con đều đặt ở nơi Ngài. Xin ngự đến trong con và làm chủ mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm nơi con”. Amen.

—-//—–//——-

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 06-12-2021

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 06-12-2021⏰ 🌷(Lc 5,17-26)🌷 Một hôm, khi Đức Giê-su giảng …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-12-2021

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰ ⏰ NGÀY 06/12/2021 ⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.