Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-06-2021

Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-06-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05/06/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Đón nhận ngày mới hôm nay, con khởi đầu bằng một trái tim rộng mở và mong muốn đóng góp một phần của mình vào sứ mạng. “Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết” (Mc 12,38-44). Con cho đi những gì quý giá nhất của bản thân: thời gian và trái tim của mình. Nguyện xin của lễ con dâng trong hôm nay có thể giúp những người trẻ trong ơn gọi hôn nhân, khám phá vẻ đẹp của ơn gọi mà Chúa ban tặng cho họ. Hôm nay Chúa Giêsu tin tưởng và giao phó cho con sứ mạng này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Receive this new day that you start with an open heart and wanting to contribute your bit in the mission. “This poor widow has given more than any of the others” (Mark 12: 38-44). Give what is most valuable in yourself: your time and your heart. Your offering on this day can be to help young people called to marriage to discover the beauty of the vocation that the Lord give them away. Jesus is counting on you today. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con tìm không gian giữa cuộc sống hối hả và nhộn nhịp. Buổi sáng của con thế nào? Con đang tham gia vào sứ mệnh giúp đỡ các bạn trẻ sắp kết hôn biết chung thủy trong lúc khó khăn ra sao? Con có thể làm điều đó bằng những cử chỉ huynh đệ mọi lúc mọi nơi. “Nếu không hàm dưỡng tính kiên nhẫn, chúng ta sẽ luôn có cớ để đáp trả bằng sự tức giận. Chúng ta sẽ trở thành những kẻ không biết cách sống, ương ngược, và không thể kiềm chế những cơn bốc đồng. Gia đình sẽ trở thành chiến trường” (ĐTC Phanxicô). Nguyện xin Chúa cho con biết can đảm tiếp tục ngày sống hôm nay trong lời nhắc nhở ấy.

WITH JESUS DURING A DAY

Find space amid the hustle and bustle. How is your day? How are you participating in the mission to help young people who are getting married to be faithful in difficulties? You can do it with your fraternal gestures wherever you are. “If we do not cultivate patience, we will always have excuses to respond with anger. We will become people who do not know how to live, antisocial, unable to postpone impulses. The family will become a battlefield” (Pope Francis). Courageously continue your march in this sense.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhìn lại hành trình hôm nay bằng ánh nhìn của Thiên Chúa để nhận ra những phước lành và cảm tạ Ngài. Con nhớ lại những suy nghĩ, lời nói và hành động trong suốt hành trình hôm nay. Chúng có phải là biểu hiện của sự kiên nhẫn của Tình Yêu? Trong gia đình, trong công việc, trên đường đi nẻo về, con đã gặt hái được những hoa trái gì? Con nhận thấy trong mình và xung quanh con là bình yên và niềm vui, hay sự khó chịu? Nguyện xin Chúa tha thứ nếu con không gieo được hạt tốt nhất, cũng như không thu hoạch những điều tốt nhất, đồng thời xin Ngài giúp con biết lên kế hoạch cho một ngày mai tươi sáng hơn. Con dâng những nỗ lực của mình để những ai đang sống bậc gia đình có thể cảm nghiệm được rằng lòng kiên nhẫn thì bao dung tất cả. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Review your journey with God’s eyes, recognizing its blessings and thanking him. Review your thoughts, words and actions throughout your journey. Were they an expression of Love’s own patience? In your family, work, coming and going, what fruits did you reap? Peace and joy or annoyance in you and around you? Ask for forgiveness if you did not grow the best grain, nor did you allow the best harvest, and plan a more fruitful tomorrow for yourself. Offer your efforts so that those who are married experience that patience is all-consuming.  Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-04-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 23/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Trong thời khắc bắt …

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 22/06/2022

        CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con xin tạ ơn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.