Trang Nhà / Năm Thánh / [Năm Inhã] Đề tài – Thánh Inhã trước khi hoán cải

[Năm Inhã] Đề tài – Thánh Inhã trước khi hoán cải

Kiểm tra tương tự

Về lá thư cuối cùng Phanxicô Xaviê gửi cha Inhã (09.04.1552)

Ngày 14/03/1540, Phanxicô Xaviê chào từ biệt cha Inhã để lên đường đi Ấn Độ. …

[Chuyên đề Năm Thánh Inhã] Tìm hiểu Nguyên lý và Nền tảng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.