Trang Nhà / Năm Thánh / Dung mạo hiệp sĩ I-nhã

Dung mạo hiệp sĩ I-nhã

 

Kiểm tra tương tự

[Chuyên đề Năm Thánh Inhã] Suy niệm kinh Dâng Hiến

[Đặc nét của thánh Inhã] Đức Kitô hiến tế làm mẫu gương cho Thánh Inhã

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.