Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-09-2021

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-09-2021

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 13/09/2021⏰

 

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con bắt đầu ngày mới này với lòng ngưỡng mộ và biết ơn. ‘Lạy Cha, con xin dâng lên Cha trái tim của con, để Cha có thể đặt nó gần bên Trái Tim Cha. Xin điều phối trái tim con, để mọi sự con làm hôm nay như thể Cha làm vậy.’ Phúc Âm dạy con cách sống: “Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì con không đáng rước Ngài vào nhà con” (Lc 7,6). Con cầu xin Cha ban cho con lòng khiêm nhường và đức tin để có thể đương đầu với những thử thách của thời đại này, với lòng tín thác hoàn toàn vào Cha, Đấng ban cho con sức mạnh, niềm hy vọng, và bình an. Con xin dâng ngày sống, để cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, và xin Cha thương đến các y bác sĩ, các tình nguyện viên đang xả thân phục vụ bệnh nhân trong đại dịch Covid này tại Việt Nam. Xin Cha thêm sức mạnh và ân sủng cho họ. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Start this day with admiration and gratitude. ‘Lord, I offer you my heart so that you may place it next to yours. Make it so that everything I do today is done as you would do it.’ “Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy to have you enter under my roof” (Lk 7:6). Ask the Lord for the grace of humility and faith to be able to confront the challenges of today, trusting with all your heart in him who can give you strength, hope, and peace. Pray for the Pope’s monthly intention for this month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY✨

Lạy Chúa, con dành ít phút trong để lắng đọng tâm hồn và xem xét cách con đang trải qua ngày hôm nay ra sao. ‘Con cảm ơn Chúa vì công trình sáng tạo của Ngài. Xin tha thứ cho con, khi con đã không quan tâm đến công trình đó. Và bây giờ, xin Chúa hướng dẫn để con có thể khôi phục lại những gì trong tầm tay của mình.’ Con muốn sống hài hoà với các thụ tạo của Chúa, biết chia sẻ công bằng các tài nguyên cho mọi người. “Một hệ sinh thái toàn diện cần dành thời gian để phục hồi sự hòa hợp đích thực với tạo vật, nhằm phản tỉnh kỹ hơn lối sống của chúng ta, để chiêm ngưỡng Đấng Tạo Hóa” (ĐTC Phanxicô). Con tiếp tục ngày sống với tâm tình biết ơn. 

WITH JESUS DURING A DAY

Take a break in your day, looking at how you are navigating it. ‘Lord, I thank you for your creation. I ask for forgiveness when I did not care for it. And now, guide me so that I can restore what is within my reach.’ I want to be in harmony with your creatures, justly sharing resources among everyone. “A well-rounded ecology means dedicating some time to recovering serene harmony with creation in order to reflect more closely on our lifestyle, to contemplate the Creator” (Pope Francis). After praying, return to your day gratefully.

— ∞  +  ∞ —

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI💥

Lạy Chúa, xin giúp con chọn một nơi yên tĩnh để hồi tâm nhìn lại ngày sống. Xin giúp con nhìn lại những khuôn mặt và thế giới tự nhiên mà con tiếp xúc ít nhiều hôm nay. Con có nhận thấy rằng, mình được bao bọc bởi tình yêu không? Con có biết ơn về những món quà đó. Qua những việc làm nào mà con có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình một cách tốt nhất? Con chỉ quan tâm tới những điều con thực sự cho là quan trọng. Con chia sẻ những tâm tình này với Chúa và xin Ngài tiếp tục đồng hành cùng con trong ngày mai. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Choose a quiet spot to review your day. Remind yourself of the faces and natural world that you encountered, however little or much you saw. Are you aware of the love that there is around you? Are you grateful for this gift? Through what actions can you best express your gratitude? Remember that you will be able to care for what you truly place value on. Talk about all of these things with the Lord and ask for his assistance for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-09-2022

 ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 26/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 25/09/2022

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con đặt mình trong bàn tay của Cha, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.