Trang Nhà / Năm Thánh / [Chuyên đề Năm Inhã] Một cách nhìn về ‘tìm Chúa trong mọi sự’: tìm kiếm sự thiện hảo nơi mọi thụ tạo

[Chuyên đề Năm Inhã] Một cách nhìn về ‘tìm Chúa trong mọi sự’: tìm kiếm sự thiện hảo nơi mọi thụ tạo

Vào link: Chuyên đề năm Thánh I-nhã

Hoặc

Meeting-ID: 821 3625 2515

Passcode: inha500

 

Kiểm tra tương tự

Covid-19: Lá thư từ trần thế gửi thánh Inhaxiô trên Thiên đường

Nhà thương Magdalena, Loyola, Tây Ban Nha, ngày 27 tháng 09 năm 2021 Cha kính …

Con tim rung động

Mọi cuộc tình đều bắt đầu từ những rung động tinh tế nhất của con …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.