Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-09-2021

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-09-2021


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 20/09/2021⏰

 

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Cha, con khởi đầu ngày mới với tâm tình biết ơn bởi sự sống của con và của nhiều người quanh con. Xin giúp con khám phá ra vẻ đẹp mà Cha tặng ban trong ngày mới này! “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Như ánh dương tỏa nắng, chiếu soi ngày sống, cùng đổ tràn đầy sức sống đến Trái Đất, thì chúng con cũng sẽ làm bừng lên ánh sáng mà Cha đã đặt để nơi chúng con như vậy. Xin cho con biết sử dụng các tài năng của mình, kết hợp với Chúa Giêsu, để làm cho môi trường sống ngày một tốt hơn. Con dâng lên Cha ngày sống này để cầu nguyện cho các y bác sĩ và các tình nguyện viên đang phục vụ bệnh nhân bị dịch bệnh tại Việt Nam. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Start your day thankful for your life and the lives around you and discover the beauty that the Lord gives you in this new day. “You are the light of the world” (Mat 5: 14). Just as the sun shines and illuminates our day, filling the Earth with life, so should we shine the light that the Lord has put in us. Share your talents with Jesus by bettering the environment in which you live. Offer up your day. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY✨

Con gác lại công việc để đến với Chúa Giêsu và cộng tác với sứ mạng của Ngài. “Đặc biệt, các Kitô hữu, hãy biết rằng trách nhiệm của anh chị em với tạo vật, cũng như trách nhiệm với mẹ thiên nhiên và tạo hóa là một phần trong đời sống đức tin của anh chị em.” (ĐGH Phanxicô) Niềm hy vọng cho một thế giới mới thúc bách con, mời gọi con củng cố đức tin, để biến đức tin thành những hành động bác ái đối với mọi vật và mọi người xung quanh, bao gồm cả môi trường sống. Xin Chúa giúp con biết chia sẻ ánh sáng hy vọng này cho anh chị em mình, và biết làm gì để cụ thể hoá ánh sáng ấy trong ngày sống? Với ý hướng này, con tiếp tục ngày sống của con.      

WITH JESUS DURING A DAY

Take a break to return to center yourself with Jesus and to collaborate in his mission. “Christians, in particular, discover that their task within creation, just like tasks within the natural world and the creator, are a part of their faith” (Pope Francis). The hope for a new world stings us, and you are invited to strengthen this faith that you have received so that it may translate into compassionate actions for everything and everyone around you, including the environment. Share this light of hope that lives within you. Which initiatives strike you as embodying this light in your day? With this in mind, continue on with your day.

— ∞  +  ∞ —

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI💥

Con lắng lòng mình để nhìn lại ngày sống dưới ánh sáng nơi lời dạy của ĐGH Phanxicô: “Cuộc sống này chỉ có thể tồn tại được khi và chỉ khi con người biết sống quảng đại với nhau.” Lạy Chúa, xin dạy con biết sống quảng đại với tha nhân và chăm lo cho môi trường sống. Xin thương chữa lành con, giúp con bỏ lại quá khứ để bước theo chân Chúa trong một khởi đầu mới với nguồn sức mạnh mới vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Collect your thoughts to think back on your day in light of what Pope Francis teaches: “Life can survive only because of the generosity of other lives.” Lord, teach me how to be generous and care for environment. Heal me, Lord, and grant that I may let go of the past so that I can begin again with a renewed vigor to follow you. Hail Marry

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-09-2022

 ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 26/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 25/09/2022

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con đặt mình trong bàn tay của Cha, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.