Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-09-2021

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-09-2021
🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 24/09/2021⏰

 

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Cha, con tạ ơn Cha vì một ngày mới khi con có thêm cơ hội để hiểu và lớn lên trong tình thân với Cha. Chúa Giê-su hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” (Lc 9, 20). Con nuôi dưỡng đức tin của mình bằng mối tương quan cá vị của con với Chúa Giê-su, và con tự hỏi, Ngài là ai đối với con? Một người lãnh đạo, người bạn, giáo viên, đồng nghiệp, là Đấng siêu việt hay là sự kết hợp của tất cả những điều trên? Xin Chúa Giê-su giúp để con tin vào Ngài hơn, yêu Ngài hơn và mạnh mẽ bước theo Ngài hơn. Con xin dâng ngày hôm nay theo ý cầu nguyện trong tháng, và cho các anh chị em đang gặp đau khổ, trầm cảm vì dịch bệnh. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Thank the Lord for this new day. It is a new opportunity to get to know him better and grow in friendship with him. Then he said to them, “’But who do you say that I am?’ Peter said in reply, ‘The Messiah of God'” (Lk 9:20). Strive to make your faith a result of your personal relationship with the Lord. Who is Jesus for me? A leader, a friend, a judge, a teacher, a companion, an uttainable being, a combination of all of those? Ask him for help to believe in him more, to love him more, and to follow him with conviction. Offer up your day for the monthly intention. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY✨

Trước khi tiếp tục nửa ngày sống còn lại, con dừng lại đôi chút để suy ngẫm. Con ghi nhớ rằng “Mọi sự đều kết nối với nhau, sự quan tâm thật sự đến cuộc sống của chúng ta, và mối tương quan của chúng ta với thế giới tự nhiên là điều không thể tách rời khỏi tình huynh đệ, công lý và lòng trung thành với những người xung quanh” (ĐTC Phanxicô). Tiếng nói của tạo vật mời gọi con đến gần hơn với Thánh Tâm Chúa Giê-su, để con có thể chăm sóc cho bản thân và những người xung quanh bằng tình yêu xuất phát từ bên trong. Con muốn thực hiện những thay đổi nào trong lối sống và các mối tương quan của mình? Con cầu xin Chúa Giê-su ban thêm ân sủng trước khi con trở lại với các hoạt động thường ngày.       

WITH JESUS DURING A DAY

Before continuing the day, pause for a moment. Remember that “Everything is related, and true care for our lives and our relationship with the natural world is inseaprable from fraternity, justice, and loyalty to those around us” (Pope Francis). The voice of creation invites you to a greater closeness with the Heart of Jesus to be able to care for yourself and those around you with your own love. What changes in your lifestyle and relationships do you want to make? Ask Jesus for his grace before returning to your daily activities.

— ∞  +  ∞ —

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI💥

Một ngày nữa lại trôi qua, con tạ ơn và cảm mến những ơn lành con được lãnh nhận trong suốt ngày sống hôm nay. Con có thấy được sự hiện diện của Chúa Giê-su trong tất cả công việc của mình không? Con có giữ trong lòng sự tốt lành, lòng trắc ẩn của Ngài, hay con đang giữ những điều gây tổn hại đến con và người khác? Con có làm việc vì lợi ích chung không? Con cầu xin Chúa tha thứ nếu con đã làm điều gì khiến ngôi nhà chung bị thiệt hại. Ngày mai, con sẽ làm mới lại cách con gìn giữ món quà đặc biệt này. Con viết xuống những quyết tâm của mình. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Another day has gone by. Give thanks for it, savoring the blessings that were present throughout. Were you able to remain in the presence of Jesus in your tasks? Did you keep within you his goodness, his compassion, or did you hold onto things that are harmful to you and others? Did you work in favor of the common good? If you allowed damage to be done to our common home, ask forgiveness and start fresh tomorrow in preserving this special gift. Write down a resoulution. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 10-08-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 10-08-2022⏰ 🌷(Ga 12,24-26)🌷 “Thật, Thầy bảo thật anh em, …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-08-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 10/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Vươn vai chào đón …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.