Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-10

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-10

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 03/10/2021⏰

 

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌷

Với cảm xúc trào dâng vì chính Thiên Chúa luôn khao khát gặp gỡ mình, con cung kính hướng lòng lên Chúa là Cha của con. Con nhớ đến những anh chị em mà Cha đã thương ban trong đời, để con chia sẻ đời sống với tình liên đới, mà phản chiếu tình yêu của Cha. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở con về điều gì? “Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mc 10,9). Điểm nào nơi con đang vun đắp tình liên đới huynh đệ, và điểm nào nơi con đang gây chia rẽ, xa cách? Xin cho những lời này còn vang mãi trong con suốt cả ngày sống, để nhờ đó sứ mạng của con được đổi mới! Lạy Cha chúng con…

🌷WITH JESUS IN THE MORNING🌷

Moved by the very same Lord who desires an encounter with me, I present myself to him with an attitude of adoration. I bring to mind and heart any person or people whom God has gifted to me to share my life in a relationship of unity in order to reflect his love. What does the Lord say today to remind me of this? “Therefore what God has joined together, no human being must separate” (Mk 10:9). What part of me contributes to fraternal unity and what part contributes to separation and division? I allow these words to resonate within me and let them renew my mission. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🌻

Con dành chút thời gian để suy ngẫm những lời của ĐTC Phanxicô “Là bí tích phổ quát của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại, Giáo hội tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu trong lịch sử và sai ta đi muôn nơi; để qua chứng từ đức tin và việc loan báo Tin Mừng của ta, Thiên Chúa tiếp tục bày tỏ tình yêu của Ngài và có thể cảm hóa cùng biến đổi con tim, tâm trí, thân xác, nền xã hội và văn hóa ở mọi nơi, mọi thời.” Con có thể làm chứng cho tình yêu của Cha trong con như thế nào? Xin cho con biết tận dụng thời gian Cha ban mà sửa đổi các hành vi của mình, nhờ đó anh chị em xung quanh sẽ thấy được con đang tham dự vào sứ vụ của Chúa Giêsu!

🌻WITH JESUS DURING THE DAY🌻

I take a moment to review the words of Pope Francis: “The Church, the universal sacrament of God’s love for the world, continues Jesus’ mission in history and sends us out everywhere so that, through our testimony of faith and proclamation of the Gospel, God continues showing his love and can touch and transform hearts, minds, bodies, societies, and cultures in every place and time.” How can I go about testifying to God’s love that is within me? There is still time for me to correct my actions and show to those around me that I am participating in Christ’s mission.

— ∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI✨

Với lòng biết ơn khi ngày sắp tàn, con duyệt xét lại những điều đã xảy ra, những điều Cha đã ban cho con. Con nhớ lại những khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong ngày. Khi đối diện với những điều ấy, thái độ của con như thế nào? Điều cần suy xét không chỉ là những hành vi, nhưng còn là cách con suy nghĩ và phản ứng với sự việc. Khi con đón nhận thực tại, khuynh hướng nội tâm của con như thế nào? Liệu ở nơi con đã hiện diện sự công nhận, yêu thương, tha thứ và nhân từ không, hay con lại giận dữ, xét đoán và gây khó dễ? Con xin dâng lên Cha hết thảy và xin Thánh Thần biến đổi thái độ của con để con trở nên giống Chúa Giê-su hơn. Kính mừng Maria…

✨WITH JESUS IN THE NIGHT✨

Finish the day and appreciate all that happened, all that the Father gave you. Review with your imagination the most meaningful moments. How was your attitude in the face of each reality? Not only your actions, but also your way of thinking and reacting to things. How was your interior disposition, the way that you accept and welcome reality? Recognition, love, mercy, and kindness, or the opposite: anger, judgement, and difficulty? Offer up what you discover and ask the Holy Spirit to move you and give you attitudes that are like those of Jesus. Hail Mary…

 

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 10-08-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 10-08-2022⏰ 🌷(Ga 12,24-26)🌷 “Thật, Thầy bảo thật anh em, …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-08-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 10/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Vươn vai chào đón …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.