Trang Nhà / ____BÀI VIẾT / Câu hỏi 4: tạo dựng hay tiến hóa: điều nào mới đúng?

Câu hỏi 4: tạo dựng hay tiến hóa: điều nào mới đúng?

Kiểm tra tương tự

Đặc ân Phaolô và đặc ân Phêrô

 Hôn nhân Kitô giáo là hôn nhân độc nhất và bất khả phân ly. Khi …

Hiệp thông cùng Giáo hội cầu nguyện xin ơn chữa lành

Chúa Nhật 17 tháng 10 năm 2021 là ngày toàn thể Giáo Hội Việt Nam …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.